Pratade peak oil och ekonomi

Pär Holmgren var den långhårige meteorologen som snällt rapporterade om vädret på SVT i tjugo år. Numera jobbar han heltid för miljön. På Framtidslandet i Orsa talade han omställningsrörelsens tydliga språk – om de tre e:na – ekologi, ekonomi och energi.

Det var med programserien Meteorologi – mer än bara väder som hans klimatintresse tog över. Sedan 2009 har han kuskat land och rike runt som föreläsare om klimat och hållbar utveckling, skrivit böcker och drivit olika projekt om allt från elcyklar till biogas.

– Vi skjuter både en ekonomisk och en ekologisk skuld framför oss, säger Pär Holmgren till en fullsatt sal i Tallheden.

Han har gjort sin föreläsning många gånger tidigare, men för många i publiken är det första gången de hör honom tala.

– Miljöfrågor är kanske något som folk tycker att man kan göra lite då och då, men det måste vara grundläggande. Ett hållbart samhälle måste vara grundläggande för all samhällsplanering, säger han.

Som meteorolog har han trovärdighet när det handlar om klimatet och klimatförändringar, men frågorna har ändrat sig mycket sedan han började prata om miljöproblemen. Holmgren har pratat klimat i 15 år nu, varav fem år på heltid och hans retorik har förändrats en hel del under åren.

– På sent 1990-tal handlade det mycket om att förklara växthuseffekten för folk. Det var ingenting som var allmänt känt. Då pratade jag mycket mer meteorologi än jag gör nu.

De tre e:na är någonting som omställningsrörelsen ofta pratar om. Och Pär Holmgren är öppen för en uppsjö av källor när det gäller att hitta vägen framåt för klimatfrågorna.

– Jag läser mycket. Mer och mer om ekonomi, faktiskt, och det ekonomiska systemet. Jag tror mer och mer att ekonomin är grundproblemet, som tvingar oss in i ett mönster där vi inte arbetar för långsiktig hållbarhet.

För publiken i Dalarna talade han också om peak oil och peak fosfor.

– På lång sikt har vi väldigt stora problem. Vi pratar mycket om peak oil, att vi har förbrukat de mest lättillgängliga oljeresurserna, men peak fosfor är en fråga som vi inte nämner lika ofta. Nu tror man att vi når peak fosfor i mitten på 2000-talet.

Han påpekar också att man inte heller ska glömma att försurningen av haven beror på överanvändning av fossila bränslen. Klimatförändringarna tar 1 000 år innan de slår med full kraft.

– Som meteorolog är det bra att prata väder, men det är också viktigt att man ser hela bilden och inte gör det på bekostnad av kemikalier och miljögifter. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp.

När han berättar för publiken att ett barn som föds i Sverige i dag har 200 kemikalier i kroppen är det många som ser förvånade ut. Några skakar på huvudet.

Men han ger också hopp till sin publik när han berättar om koldioxiden i luften och hur vi kan påverka i rätt riktning genom att inte flyga och sluta köra bil.

– Vi når toppar av 400 ppm (delar per miljon), men när skogen växer på sommaren minskar växthusgaserna. Det är intressant att se att under flygstopp som den 11 september i USA och omfattande bränslestrejk, så sjunker ppm i luften med synbara resultat. Det ger hopp för att man skulle kunna få till en förändring om vi ändrar vårt beteende.

Han berättar också om jordens geologiska historia för att sätta dagens uppvärmning i perspektiv.

– För 3 miljoner år sedan hade vi 400 ppm CO2 i luften. Det var 3–4 grader varmare i Arktis och världshaven låg 25 meter högre än i dag. Men det var ett balanserat klimat. Ett helt annorlunda klimat.

Dock ser han med stor oro på dagens klimatförändringar och vill inte på något sätt föreslå att de är ”normala”. Människans påverkan på miljön är ett faktum.

– Det räcker att klimatet utsätts för små förändringar. Det blir lätt en eskalerande effekt, säger Pär Holmgren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV