Avskaffa lagen om offentlig upphandling

En hörnsten i det lokala arbetet med omställningsfrågor är möjligheten att ställa miljökrav i den offentliga upphandlingen, inklusive produktionsmetoder och miljöeffekter av transporter. För oss som sedan 1990-talet arbetat med att få in miljökrav i den offentliga upphandlingen har Lagen om offentlig upphandling (LOU) varit ett ständigt återkommande problem. Under lång tid hävdades att det var fullständigt i strid mot lagen att över huvud taget ställa andra krav än kvalitetskrav kopplade till den vara som upphandlades. Efter hand har synsättet mjukats upp, men inte längre än till att rädslan för att bryta mot LOU ofta väger tyngre än ambitionsnivån att ställa miljökrav.

Försiktigheten är förstås lätt att förstå med tanke på att hela 7 procent av de 20 000 offentliga upphandlingar som genomförs i Sverige varje år överklagas. Men med ett beräknat värde på 600 miljarder kronor per år är den offentliga upphandlingen en allt för stor påverkansfaktor för att inte utnyttjas fullt ut i strävan att uppnå ett långsiktig hållbart samhälle.

Det är därför en intressant tanke som Christina Ramberg, professor i civilrätt, torgför att LOU kunde skippas helt, att den 244 paragrafer långa lagen är fullständigt onödig och inte leder till annat än att kostnaderna skenar i takt med att upphandlare ägnar all kraft åt att säkerställa att man inte bryter mot lagen, istället för att ägna kraften åt att skapa goda affärer.

Att avskaffa LOU helt är dock ingen fråga som riksdagen äger mandat att besluta om. Den svenska lagstiftningen grundar sig på ett EU-direktiv, vars syfte är att stimulera ökad handel mellan medlemsländerna. LOU går dock längre än vad EU-direktivet kräver, hela 7 av 10 offentliga upphandlingar inom ramen för LOU omfattas egentligen inte av EU-direktivet.

Ett första steg kunde därför vara att göra LOU mindre rigid, inte driva lagen längre än vad EU:s direktiv kräver, men parallellt med det också inom EU verka för att helt avskaffa direktivet. Och är det för hårdsmält, borde Sverige ansöka om att någon region, till exempel Uppsala, får bli försöksområde som LOU-fri zon under en period, för att därefter kunna utvärdera vilka effekter det fått.

En omedelbar positiv effekt är förstås att den offentliga upphandlaren ges samma möjlighet att ställa miljökrav som privata upphandlare har. Men det är inte osannolikt att Christina Ramberg har rätt i att det också ger lägre priser. När du som privatperson ska handla något finns alla möjligheter att inte bara jämföra priser, utan också föra ett resonemang med säljaren kring varför det konkurrenterna säljer är dyrare eller billigare. Den som saluför något kan också lätt skaffa sig kunskap om konkurrenternas prissättning, och kan anpassa sig efter den. Utan LOU skulle samma prispressande mekanismer finnas även för den offentliga upphandlingen. Som ytterligare positiv effekt följer också att upphandlingarna kan genomföras snabbare än de 1,5 år de i genomsnitt tar nu, och att risken för korruption minskar. Med total öppen konkurrens finns ju inte längre några hemligheter att läcka. De företag som förmodas konkurrera med varandra kan inte heller lika enkelt dela upp marknader mellan sig, då en öppen process ger ökade möjligheter för andra att upptäcka anbudskarteller och lägga konkurrerande anbud.

Det EU kan hävda ligger i den negativa vågskålen är förstås att kraven på att tillkännage större upphandlingar inom hela unionen försvinner, vilket skulle kunna minska den gränsöverskridande handeln. Men handen på hjärtat, vad är problemet om vi i ökad utsträckning kan tillgodose lokala behov med mer lokal produktion? Minskade transporter och fler arbetstillfällen? LOU har sedan den tillkom lappats och lagats, varje gång med ambitionen att med nya förändringar göra lagen enklare att tillämpa. Resultatet har varje gång snarast blivit det motsatta. Det är dags att inse att det som var ett feltänk från början inte blir bättre genom att byggas ut, och att vi istället törs ifrågasätta vitsen med lagen som sådan!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV