Omställare sätter kurs mot framtiden

Peak oil, fetved, personlig utveckling, grisuppfödning, världsekonomi, lerhus, tidsresande, trädkramande, samhällsutveckling, gemenskap, karnevaler, ballongfärder, evolution, trådlösa nätverk och mänskliga relationer var bara några få av en myriad av ämnen som avhandlades under omställningskursen i Järbo i helgen.

Efter en intensiv start i januari var det dags att summera det arbete som redan gjorts och gå vidare med framtida planer i Järbos omställningsgrupp.

– Under kursen syns det tydligt hur stort engagemang som finns i Järbo. Under en av övningarna, som går ut på att lägga ut 48 kort, som beskriver ingredienser i omställningen, insåg deltagarna att 44 av dessa hade Järbogruppen redan diskuterat och börjat förhålla sig till, säger Jan Forsmark, huvudföreläsare.

Han berättade själv om omställningsrörelsen, peak oil, det ekonomiska världsläget, energiförsörjning och vad det betyder för vår framtid. Kursdeltagarna fick också ett stort antal exempel på hur man arbetar med omställning i andra länder, som stadsodlingar, gemensamt ägda resurser, lokala valutor och visionen för vad som behöver uppnås.

– Deltagarna från de andra platserna i Sverige var oerhört inspirerade av Järbo och av hur de har påbörjat sin omställning, berättar Forsmark.

Byn har efter att ha lanserat en framtidsvecka haft ett digert schema av aktiviteter i allt från hur man bygger lerhus och kycklingtraktorer till ett gerillaodlingsprojekt med Linderödssvin i samarbete med den lokala ungdomsgården. Det senaste halvåret har en liten grupp omställare genomfört över trettio programpunkter från olika föredrag och workshops till projekt inom allt från permakultur till hur man blir ett med hästen.

Men det höjdes även ett par varningsfingrar när gruppen tillsammans konstaterat vad Järbo uppnått. Man får inte glömma att stanna upp och pausa mitt i sina framgångar. Risken är då att eldsjälar bränner ut sig.

– Det är också viktigt att fira och inte känna att man måste ha piskan på sig att ständigt göra mer, påminde Jan Forsmark.

De två dagarna blev ett bra tillfälle för omställarna i Järbo att gemensamt fundera över sitt eget arbete, och genom olika övningar få insikt i vilken sorts samhälle de vill ha, men också att introducera andra till idéer runt omställning. För vissa var kursen ett första möte med rörelsen. För andra blev den en bekräftelse på att det också finns andra som oroar sig mycket över framtiden och alla de hotbilder som finns.

– Har man väl fått insikten finns ingen väg tillbaka, förklarade Anders Persson som föll tillbaka på sin egen väg mot omställning i sin föreläsning om starten av ett odlingsprojekt och det som i dag kallas framtidsveckan. Ett evenemang som han först utvecklade i Söderhamn 2009.

Persson berättade också om de insikterna han fått och om viljan att göra något för att ”kunna se sina barn i ögonen” när de i framtiden frågar vilken roll han haft.

– När man får insikt om det svåra läge som världen befinner sig i är det lätt att känna sig uppgiven. Då är det viktigt att få stöd av andra i samma situation och kunna känna gemenskap. Omställningen kan vara en så vacker process, vi måste våga tro på den värld våra hjärtan vet är möjlig, förklarade Pella Thiel, kursledare i inre omställning.

En stor del av omställningsarbetet hänger nämligen på insikter om att vi är en del av ekosystemet, att vi inte kan fortsätta den tillväxt i form av konsumtion som vi nu nått och att vi lever på resurser som är lånade av framtida generationer.

– Det är en insikt som är svår för många och som vi behöver bearbeta, både individuellt och i grupp, förklarar Thiel.

Ett sådant arbete måste få ta tid och därför är det viktigt att kursdeltagarna lär känna varandra tillräckligt mycket för att hinna skapa gemenskap och tillit.

– Kursen visar hur viktigt det är att samlas under två dagar för att blanda teori, egen reflektion, samtal i grupper samt praktiska övningar. Dessutom hade vi riktigt kul och åt gott tillsammans, konstaterar Forsmark.

I höst planeras omställningskurser i Skåne och västra Götaland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV