Matavfall kan brännas upp

På Tekniska verken i Linköping som har Sveriges största produktion av biogas och biogödsel är irritationen stor över de föreslagna riktlinjerna. – Det är ett märkligt regelverk, menar vd Klas Gustavsson.

Ett av Sveriges miljömål är att hälften av allt hushållsavfall ska sorteras ut 2018. Men Klas Gustavsson tror att den nya fosforutredningen kommer leda till att avfallet istället bränns upp eftersom det blir svårare att sprida ut det som biogödsel. Det kommer i sin tur att hämma biogasproduktionen.

– Vilket som blir klimateffekterna av förslaget det fäster man ingen vikt vid. Klimatet är en global miljöfråga som har lägre status än det som händer här på våra åkrar, säger Klas Gustavsson.

Genom biogasanläggningarnas restprodukt biogödsel återförs hushållens matavfall till åkrarna och fosforkretsloppet sluts.

– Det är inte rimligt att ha tuffare krav på gödsel än livsmedel, säger Klas Gustavsson.

Men det är konsekvensen, enligt honom.

Menar du att en potatis alltså får vara giftigare som mat än gödsel?

– Ja, så som förslaget såg ut från början visade vår analys att gränsvärdet för kadmium var sex gånger högre för potatis än för biogödsel. Efter våra synpunkter har kraven mildrats något.

Men i biogasproduktionen används inte bara matavfall?

– Nej, det stämmer. Det är olika typer av organiskt avfall som kommer från livsmedelsindustrin, det kan vara slakteriavfall, kompostmaterial och annat.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV