Etiska banker finansierar ett hållbart samhälle

En hållbar ekonomi är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Ett transparent banksystem som drivs genom en gemensam värdegrund kan vara motvikten till ett globalt banksystem som inte kan redovisa var pengarna investeras.

I Ekobanken måste kunderna verka för ett hållbart samhälle för att få lån, ekologiskt, socialt eller kulturellt. Men banken är också ovanlig genom att den går oberörd genom finanskriserna.

– Vill vi ha en förändring i samhället behöver vi också ta hand om kapitalet, säger Annika Laurén, vd för Ekobanken, om varför den här sortens bank behövs. Långsiktighet och hållbarhet är kärnan i bankens verksamhet.

Intresset för alternativt ekonomiskt sparande gror i Sverige. När skandalerna om bonusar och banker som går med storvinster rasade ökade intresset för alternativt ekonomiskt sparande och för Ekobanken. Förskolor, skolor och privatpersoner är några av dess låntagare. Sedan 1998 har de varit en medlemsbank, öppen för alla och öppen med att redovisa var pengarna investeras.

– Man ska kunna vara en medveten sparare och kunna veta vad pengarna går till när de är i banken, säger Annika Laurén.

Men meningen med Ekobanken är inte bara att förvalta pengar väl utan även en större del i att förändra samhället i stort.

– Vill man ändra något måste man också starta gemensamma institutioner. Vi måste ta hand om kapitalet, inte bara idéerna och besluten, säger hon.

Ekobanken, som har tilldelats Nordiska Rådets Miljöpris för sin verksamhet, är en del av ”social banking”-rörelsen och en av två alternativa banker i Sverige. Den andra är Jak-banken, men till skillnad från den lånar Ekobanken främst ut till dem som kan motivera hur verksamheten är hållbar.

Social banking är en växande rörelse världen över och de största sociala bankerna återfinns i Tyskland men även runt om i Europa i bland annat Belgien, Storbritannien och Spanien.

– Det som skiljer oss allra mest från andra banker är att vi offentligt publicerar alla lån som vi gör. Inte till privatpersoner men till verksamheter. När vi lånar ut till en verksamhet ska vi kunna förklara hur vi tycker att det ger avkastning socialt, ekonomiskt eller kulturellt, säger hon.

I en broschyr som publiceras varje år finns alla verksamheter som banken lånat ut till. Här kan man hitta bland annat den biodynamiska matproducenten Saltå kvarn i Järna och Malmöprofilen Behrang Miri.

I Skåne finns några av bankens investeringar i Ekobyn Baskemölla där banken har varit med och finansierat köp av mark och hus, samt i Sophiaskolan i Rörum.

Annika Laurén återkommer till att människan ska gå före pengarna. Kapitalet ska arbeta för människan, och inte tvärtom. En typ av projekt som Ekobanken stödjer och som hon tycker är extra intressanta är sociala arbetskooperativ. De hjälper människor att komma ut i arbetslivet.

– Det är en intressant form för att skapa en ny typ av ekonomi. Innan har det varit låst kring att antingen har man jobb och då får man lön eller också har man inget jobb. Det finns inget mellanting, säger hon.

Sociala arbetskooperativ ligger i gränslandet mellan de olika systemen. Vägen ut i Göteborg är ett sådant projekt som Ekobanken varit med och finansierat. På så sätt gör banken en medveten skillnad i samhället.

Bankerna är sådana typer av system som Ekobanken vill visa att det går att förändra.

Alla kan spara i banken men det är bara medlemmar som kan ta lån. Medlemmar äger andelar i banken och har en röst på årsstämman. På så sätt är tanken att medlemmarna ska ha mer inflytande än i andra banker.

I Ekobanken har spararna samma insättningsgaranti som i alla banker men än så länge är det bara företag och organisationer som kan ha konto med fullständiga betaltjänster där. För privatpersoner finns än så länge enbart sparkonton, man kan inte betala räkningar eller ha betalkort hos dem.

Ekobanken tar inte lån på finansmarknaden utan det är kundernas inlåning som sedan finansierar utlåningen. Därför är de inte beroende av de större bankernas ekonomi. Banken har gått stark genom finanskriser. När det blåste kring de etablerade storbankerna växte intresset för Ekobanken.

Än så länge fortsätter intresset för Ekobanken att växa och Annika Laurén är tydlig med hur hon tycker att ekonomin ska utvecklas i framtiden.

– Vi måste få pengarna att dansa efter vår pipa, säger Annika Laurén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV