”Vi måste kunna kritisera utan att bli av med bidrag”

Kvinnojouren Ellinor i Linköping har inte fått sitt kommunala verksamhetsbidrag höjt. Det ligger kvar på samma nivå som när det gamla avtalet tecknades för tre år sedan. Nu pusslar de för att få det att gå ihop.

Linköpings kommun har ett avtal med Kvinnojouren Ellinor för ett skyddat boende och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Avtalet som är på tre år har funnits i den formen sedan 2001 och därför är det möjligt att ha två tillsvidareanställda på heltid. En framförhållning som är få jourer förunnat.

– Det är positivt. Men bidraget som är tänkt att täcka våra baskostnader ligger däremot på samma summa idag och tre år framåt, som för tre år tillbaka, säger Katinka Ingves, anställd på Kvinnojouren Ellinor.

Samtidigt har verksamheten vuxit, hyrorna höjts och pengarna räcker därför inte till. Då måste jouren hitta finansiering på annat håll. Hittills har det gått ganska bra, men det är inte helt utan konsekvenser för verksamheten.

Projektpengar med korta anställningsperioder gör att det är svårt att behålla bra och duktig personal.

– Vi satsade på att utbilda en person för att verkligen kunna stötta de barn som kommer hit. Men sedan fick vi inte fortsatta pengar till det projektet så då förlorade vi den kompetensen, säger Katinka Ingves.

Förutom långsiktig och rimlig finansiering tycker Katinka Ingves att det är viktigt att kvinnojourerna får arbeta självständigt och vara oberoende.

– Vi måste kunna kritisera strukturella problem inom till exempelvis socialtjänst och polis utan att riskera att bli av med våra bidrag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV