Ekocid – brottet som kan rädda världen

”Vi har skapat ett samhällssystem som är byggt på förödelse. Vårt rättssystem stödjer exploatering av vår planet och företagens lag går ut på att göra vinst till varje pris. Men vi har ändrat system över en natt förut. Och vi kan göra det igen.” Orden kommer från överrättsadvokaten Polly Higgins, som under helgen föreläste i Karlskrona. Landet Runt fick en exklusiv intervju.

Det är sju år sedan nu som Higgins fick i uppdrag att driva åtal mot ett företag åt en man som blivit utsatt för negativ miljöpåverkan av sin arbetsgivare. Men det var inte bara mannen som blivit lidande. Förödelsen hade också satt sina spår på planeten, på landskapet och alla i det.

– Jag satt där i förhandlingssalen och såg på träden utanför. Och jag tänkte: den här planeten behöver en bra advokat.

Polly Higgins startade det som i dag heter Eradicating ecocide global initiative, en organisation som arbetar med att införa ekocid – brott mot planeten – inom internationell rätt.

– Vi har legaliserat skadegörelse på den här planeten. Företagen sätter sina aktieägare framför allt annat. Om vi inför ekocid som ett brott där individer ställs till svars, kommer de att tvingas sluta att investera i skadliga affärsidéer eftersom de för med sig höga risker och istället vända sig mot innovationer som gynnar planeten.

Hon har sett skadegörelsen på väldigt nära håll. Under en period befann hon sig i Kanada och norra USA, i Dakota och norra Montana, där människor påverkats av oljeutvinning genom så kallad fracking. Hon kom till ett mardrömsland som förde tankarna till en zombieapokalyps.

– Det var som en konstig mardröm. Jag var chockad. Vattnet i kranarna var grått och odrickbart. Alla verkade sjuka i cancer. De rörde sig så otroligt långsamt. Jag vill aldrig behöva se något liknande. Lidandet var fruktansvärt.

Men ekocid är inte bara sådant som människor gör mot planeten. Det kan också uppstå genom naturkatastrofer och klimatförändringar.

– Vi har till exempel 54 små östater som kommer att hamna under vatten. Det måste finnas lagstadgade skyldigheter att ta hand om dem och kvarlevorna av deras ekosystem.

Higgins pratar länge om att vi själva bestämmer våra normer. Vad som är rätt och fel. Vad som är våra rättigheter och inte.

Att förändringar blir för stora och har för stor negativ påverkan för världsekonomin är inget argument som hon accepterar.

– Vi avskaffade slaveriet som hela vår ekonomi byggde på över en natt. Det gick bra, även om många hävdade att hela världsekonomin skulle kollapsa.

Men är det inte risk att nästan alla stora företag och regeringar kan hållas ansvariga för ekocid? Är hon inte ett enormt stort hot mot mäktiga krafter?

– Jo. Jag har blivit hotad. Jag föredrar att inte prata om det, men det är också därför det är så viktigt att så många som möjligt engagerar sig i den här kampanjen.

Det är inte bara själva planeten som behöver försvaras utan även framtida individers rättigheter, menar hon. Inte bara människor, utan allt levande.

– Det är en fråga om arvsrätt. Vi väljer själva våra normer. Vi bestämmer vad som är kriminellt. Vi kan inte tillåta oss att behandla kommande generationers tillgångar som vi gör nu.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV