Miljöfarlig aska blir vätgas

Varje år producerar Sverige cirka 4,4 miljoner ton hushållsavfall. Merparten eldas upp och kvar blir en miljon ton miljöskadlig aska. Nu har dock en teknik utvecklats av forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) för att använda askan till att producera vätgas.

Upptäckten att kunna utvinna vätgas ur den miljövådliga askan kan innebära en förändring av hur restprodukten i dag hanteras. I vanliga fall ligger den i karantän på den aktuella soptippen i sex månader för att undvika att miljöfarliga metaller och knallgas ska läcka ut i samband med att askan kommer i kontakt med syre.

Nu kan askan dock komma att fungera som en bidragande faktor för att skapa energi. 20 miljarder vätgas beräknas kunna utvinnas per år. Omräknat i elenergi skulle det motsvara elförsörjningen för 11 000 hushåll.

– Man kan använda sopresterna som en resurs istället för att låta vätgasen spridas för vinden såsom i dag. Våra deponier ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas, doktor i teknisk vattenresurslära vid LTH och personen bakom upptäckten.

I dag produceras vätgas främst av naturgas. Vätgasen kan bland annat användas som drivmedel för bränslecellsbilar och för att tillverka ammoniak samt har potential att framställa el och värme. Gasen är i sig inte dyr, men blir kostsam att framställa då ett grundläggande system för att skapa vätgas saknas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV