Småstäder vinnare på digitalisering av biografer

Under 2012 blev majoriteten av de svenska biograferna digitala. Något som lett till att man på mindre orter slipper vänta på storfilmer, som numera kan få premiär samtidigt i nästan hela landet.

Digitaliseringen av de svenska biograferna började redan 2010 men först förra året tog det fart på riktigt när man gick från en digitaliseringsgrad på 35 procent i början av året till 80 procent i slutet.

I en rapport som Svenska filminstitutet, SFI, nyligen publicerat tittar man närmare på vad denna digitalisering har haft för betydelse. Tydligast framstår att den lett till att man runt om i landet kunnat ha premiärvisningar av nya filmer samtidigt. Digitala filmkopior är nämligen betydligt billigare än de gamla analoga.

– Jag känner mig väldigt nöjd med att mindre orter inte ska diskrimineras med att få filmer mycket senare än i storstäder, säger Gunno Sandahl, kulturchef på Folkets hus och parker när rapporten presenteras på ett seminarium i Malmö.

Men samtidigt som denna utveckling har lett till en ökad mångfald på många mindre orter har antalet filmer som visats i hela landet minskat under 2012. När de mest populära filmerna kan visas överallt samtidigt, och ofta i flera salonger på samma biograf, blir utrymmet mindre för smalare filmer. Antalet visade filmer sjönk med 17 procent förra året jämfört med 2011. Det betyder att hundra färre filmer distribuerades av landets biografer.

Framför allt är det filmer producerade utanför Europa och USA som hittills verkar vara förlorare på utvecklingen. Antalet filmer från det som kallas ”övriga världen” sjönk på biograferna förra året. Samtidigt är digitaliseringen inte den enda förklaringen till detta utan också det låga intresset från publiken. Dessa filmer utgjorde fyra procent av de premiärsatta filmerna på biograferna i fjol men fick bara en halv procent av besökssiffrorna.

– Utomeuropeiska filmer saknar det distributionsstöd som finns för europeisk film, säger Kerstin Klingmann, från Folkets Bio Elektra i Västerås.

Rapportförfattaren Torkel Stål pekar å sin sida på att smalare film inte gynnas av en snabbare distribution i landet på samma sätt som större filmer. Smal film är beroende av att hitta en större publik i storstäderna och där finns i dag en brist på biografsalonger.

– För att en distributör ska ha råd att lansera en film behöver man nå ett visst antal besökare och för många filmer finns publiken främst i storstäderna. Har man väl lanserat en film kostar det inte mycket att visa den i andra städer, säger Torkel Stål.

På mindre orter har i varje fall antalet filmvisningar ökat, och det har även tillkommit ett större utbud av andra verksamheter i de digitala salongerna så som exempelvis direktsändningar av operaföreställningar eller sportevenemang.

En annan förhoppning som funnits på digitaliseringen av biograferna var att den skulle leda till att bryta den monopolliknande marknadsdominans som finns bland svenska biografer i dag. Men de förhoppningarna har kommit på skam. Under 2012 förstärkte de två största biografkedjorna, SF Bio och Svenska Bio, sin dominans på marknaden. Torkel Stål på SFI tror dock att det är något som kan komma att förändras i takt med att digitaliseringen av biografer fortsätter.

– Om alla de biografer som ännu inte är digitala blir det, skulle det kunna bidra till en viss minskning av dominansen. Men det skulle troligen göra en ännu större skillnad om nya biografer etablerades i de mest tätbefolkade områdena. Det är vanligt att ett teknikskifte medför att nya aktörer etableras på marknaden, även om vi ännu inte har sett det här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV