”Inga säkra metoder för att bestämma ålder”

Migrationsverkets åldersbedömningar har kritiserats. Metoder med felmarginaler på två till fyra år har använts som exakta. Nu ska barnläkare göra bedömningen, men osäkerheten kvarstår.

Jones Ahmadis ålder har bestämts till 19 år med hjälp av tandröntgen, en metod som Sveriges tandläkarförbund anser vara ytterst osäker. Migrationsverket kan inte kommentera vad som hänt i hans fall men menar att det alltid görs andra kompletterande utredningar.

– Det är en samlad bedömning, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Men Jones Ahmadi är inte ensam. Trots en felmarginal på mellan två till fyra år har röntgen av handleder och tänder i många fall använts som om de vore exakta redskap. I somras rapporterade DN om fyra asylsökande ungdomar som bodde tillsammans och som alla fått åldern 19,2 år av Migrationsverket.

Socialstyrelsens riktlinjer från 2012 säger att en barnläkare ska göra åldersbedömningen, men så har inte varit fallet. Nu ska Migrationsverket upphandla bedömningarna så att barnläkare blir de som leder åldersutredningarna, istället för tjänstemän på Migrationsverket.

Svenska barnläkarföreningen har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram en instruktionsmanual för hur dessa barnmedicinska bedömningar av ålder ska göras. Men Barnläkarföreningens ordförande Olle Söder poängterar att dessa till trots är det mycket svårt och osäkert att åldersbedöma en person i övre tonåren.

– Det finns inga säkra metoder för att bestämma ålder, vi kan bara bedöma den. Jag är själv barnhormonläkare och jobbar med det här dagligen. Men jag skulle aldrig uttrycka mig så precist som att någon är 18,5 år.

Olle Söder är tveksam till om han skulle ställa upp på att göra åldersbedömningar åt Migrationsverket.

– Felkällorna är stora och därför är inte åldersbedömningar säkra underlag i juridiska processer, säger han.

Oavsett Barnläkarföreningens ståndpunkt kommer bedömningarna att användas för att slå fast ålder. Vilket kan avgöra om personen får uppehållstillstånd, har rätt att undantas Dublinförordningen, får en god man och särskilt stöd av socialtjänsten.

Skånska barnläkare har redan gått ut med att de inte alls vill medverka i utredningarna som de uppfattar som oetiska. Barnläkarklinikerna i Skåne har hittills sagt nej när Migrationsverket bett om medicinska åldersbedömningar.

– Ska man göra en korrekt åldersbedömning handlar det om psykisk, fysisk och social mognad. Men de begäranden vi fått hittills har alla varit i närheten av 18 år. I ett fall var det någon som enligt uppgift var 17 år och nio månader. Det finns ingen som helst metod i världen för att avgöra om han är så gammal, eller om han är 18, säger Lars Almroth, ordförande i barnklinikerna i Skånes chefsnätverk, till tidningen City Malmö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV