Kurs ökar förståelsen för kriserna

I dagarna drar kursen Hållbar omställning i gång på Högskolan i Jönköping för tredje gången. Målet är att deltagarna ska förstå de kriser som människan och natursystemen står inför samt vilka lösningar som kan vara möjliga. Och de senaste åren har intresset vuxit stort.

Kursens undertitel är ”Vägar ut ur kriserna”, som är ekologiska, energirelaterade (peak oil) och ekonomiska. Det som är specifikt för den här kursen är dess fokus på att lyfta fram sambanden mellan kriserna. Bland annat tittar man på mat, boende, transporter, kultur, stad och land och de olika aktörerna i sammanhanget.

Kursansvarige Per Bergström har hållit utbildningar om hållbar utveckling på först folkhögskole- och sedan högskolenivå i flera årtionden. Han tycker att det är synd att det inte har hänt mer inom hållbar utveckling under de 30–40 år som frågorna varit aktuella och talar om ”förlorade decennier”. Dock har intresset ökat de senaste åren, tycker han.

– Det kommer en grupp av engagerade ungdomar som vi inte har sett på decennier. På 1970-talet höll väldigt många ungdomar på med det här med miljö och energi, men det var platt fall efter folkomröstningen 1980. Jag har väntat och väntat i 20 år, men nu kommer det ganska tydligt. Det är roligt.

De som brukar söka sig till kurserna är i alla åldrar, från dem som kommer direkt från gymnasiet till personer i 60-årsåldern.

– Det är en studentgrupp som är jätterolig att jobba med, de är jätteengagerade och det blir spännande diskussioner. Det är väldigt blandade grupper och många har mycket att komma med.

Målet är att deltagarna ska öka sin förståelse för kriserna, sambanden mellan dem och olika möjliga lösningar.

– Jag hoppas att de lättare kan ta beslut som både påverkar miljön och det de jobbar med. Jag märker när jag håller på med de här frågorna att alla nyheter som kommer in sätts in i ett annat ramverk.

Att fokusera på just hållbarhet inom ekologi, energi och ekonomi tycker Per Bergström och hans kollega Jörgen Svedbom är självklart.

– Det här är några av de viktigaste frågorna som mänskligheten har att hantera. De är inte lätta att lösa, men det gör dem inte mindre viktiga eller intressanta att studera, säger Per Bergström.

Snarare tycker han att det är konstigt att det inte finns många fler kurser på området.

– Det verkar också som om det finns ett slags medierädsla att ta upp frågorna, speciellt när det kommer till ekonomi. Då ska det vara Swedbanks chefsekonom som yttrar sig varje gång. Det vore spännande att få frågorna belysta från fler perspektiv. De gör det hela tiden inifrån systemet. Vi försöker att behandla frågorna utifrån systemet. Vi tror att det bidrar till en bättre debatt.

I det stora hela ser Per Bergström positivt på omställningsrörelsens framtid.

– Det är roligt att nya grupper dras in i detta. Det är enorma krafter som man utmanar, som är förändringsobenägna, men det finns hopp om att det även inom den delen av samhället kan komma förändringar.

Inte minst tänker han på alla de kursdeltagare som sätter sig in i omställningsrörelsen samtidigt som de jobbar på olika företag och kommuner samt inom industrin.

– Till slut måste det börja hända saker i alla delar av samhället. Det är en spännande tid som vi lever i.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV