Tag: offentliga rummet

Konstprojekt ställer frågor om dagens relationer

Zoom

Makten över konsten

Zoom

Gatukonsten på väg tillbaka in i det offentliga rummet

Zoom Den röd-grön-rosa majoriteten avskaffade den omdebatterade nolltoleransen mot graffiti när…