Tag: Kompost

Blanda din egen krukväxtjord

Energi – Kan själv med Jerker

Varning för kemikalie i komposten

Radar – Nyhet Paklobutrazol. Det är kemikalien som yrkesodlare använder om de vill…