Syre följer GDPR

När du beställer en prenumeration eller blir givare lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Mediehuset Grön Press med dotterbolag, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om din gåva/prenumeration, om tidningen och dess innehåll. Detta gäller även dig som beställer en provprenumeration till dig själv eller någon annan.

Vi kan behöva kontakta dig om det till exempel är problem med distributionen till din adress. Dina personuppgifter används för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Mediehuset Grön Press.

Kontakt med Syre

Förändringar i prenumerationen gör du enklast genom att kontakta vår prenumerations- och distributionsavdelning på telefon eller mail. Du behöver ha ditt abonnent- eller kundnummer, vilket du hittar på avin. Telefonnummer: 08-520 277 38. E-post: prenumeration@tidningensyre.se.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV