Zoom

Vattenbrist – en utmaning även för Stockholm

I somras rapporterades det om vattenbrist på flera håll runtom i Sverige. Flera mätningar talar om rekordlåga nivåer och experter kritiserar myndigheter för släpphänta grundvattenkontroller och forskningssatsningar. I en växande huvudstadsregion innebär vattenfrågan nya utmaningar.

”De lägsta grundvattennivåerna sedan mätningarna inleddes beror framför allt på ovanligt lite nederbörd.”

Satsning på forskning

Grundvatten – så funkar det:

EU-kritik mot Sverige

​Den 7 september invigdes det unika Bornsjöverket, som har en dubbel funktion. Under höstmånaderna renas vattnet i Stockholms reservvattentäkt Bornsjön från fosfor. Övriga året bidrar det till dricksvattenförsörjningen. Sjön ligger söder om Stockholm i Botkyrka och Salem. Foto: Kari Kohvakka/ Stockholm Vatten och avfall

Växande befolkning

Vatten är liv

Ny vattenforskning vid KTH