Radar · Nyhet

Värmdö vill blockera farled för giganter

Idén om en ny farled genom skärgården väcker oro i Värmdö. Nu vill kommunen inrätta ett naturrreservat för att stoppa planerna.  ”Det är en planerad slakt på vår vackra skärgård” säger Liberalernas Fredrik Sneibjerg.

Horsstensleden är namnet på den farled som skulle bereda väg för att fler och större kryssningsfartyg ska lägga till i Stockholm. Om leden kommer på plats ska mer än 300 meter långa färjor, fullastade med köpstarka kryssningsturister, ta sig genom den mellersta skärgården.

Koldioxidutsläppen från de största kryssningsfartygen är långt större per passagerare än från ett flygplan, men det som främst fått Värmdös lokalpolitiker att gå samman från moderater till vänsterpartister mot planerna är stora ingrepp i naturen som leden skulle innebära.

– Det handlar om enorma båtar som tuffar i hyfsat hög hastighet genom en av världens vackraste naturmiljöer. Innan dess ska man spränga bort en ohygglig massa kubikmeter sten med alla döda fiskar och den förstörda naturmiljö som det innebär, säger Fredrik Sneibjerg (L).

Han är ordförande i kommunens planutskott som i förra veckan i total enighet beslöt att gå vidare med planerna på att inrätta ett naturreservat i området. Målet är att sätta stopp för farleden.

Kommunen ska nu inhämta synpunkter från de som bor i området och har rätt att överklaga en reservatsbildning. Fredrik Sneibjerg tror att det kan finnas en oro för jakt– och fiskerättigheter, men är inställd på att hitta lösningar som de boende accepterar.

Redan 1994 stoppade Värmdö kommun liknande planer som då gick under namnet Rödkobbsleden. Den gången hade man kommunal vetorätt till sin hjälp, ett instrument som nu är borta.

Trafikverket har gjort en första utredning av farleden, men i förslaget till nationell transportplan finns den inte bland de utpekade projekten.

Om de ekonomiska ramarna utökas med tio procent ska Horsstensleden vara med, tycker Trafikverket. Att så sker är knappast sannolikt, men riksdagen kan välja att prioritera upp projektet. Bland motståndarna på Värmdö är man orolig för farleden slinker med utan större debatt på nationell nivå.

– Fåglarna och fiskarna skriver inga insändare, säger Fredrik Sneibjerg.

Aktiv i debatten är däremot Johan Hernmarck som är en av initiativtagarna bakom kampanjen Stoppa Horsstensleden.

Han ifrågasätter Trafikverkets bedömning att farleden skulle bli samhällsekonomiskt lönsam. Istället för att locka kryssningsjättar till Stockholms hamnar vill han att delar av skärgården får världsarvsstatus – något som skulle stimulera andra former av turism, menar han.

– Istället för att köra sönder något som skulle kunna vara ett världsarv kan man göra tvärtom och slussa ut folk från Stockholm. Jag är övertygad om att ett det skulle ge mycket större intäkter till staden, säger Johan Hernmarck.

Inte heller Johan Hernmarck låter sig lugnas av att Trafikverket inte pekar ut Horsstensleden som ett prioriterat projekt i nuläget. Kryssningsrederierna är på stark frammarsch och suktar efter än större marknadsandelar.

– Vi slåss mot bolag som investerar många miljarder och är mycket skickliga lobbyister.

Trafikverkets utredare Lisa Rehnström påpekar att mycket utredande återstår innan en ny farled kan bli aktuell, bland annat en miljökonsekvensbedömning.

När Trafikverket förra året gjorde en så kallad åtgärdsvalstudie fanns inte mycket information att tillgå om undervattensmiljön och om hur den skulle påverkas.

Det finns en konflikt mellan ekonomiska intressen och naturintressen, tillstår Lisa Rehnström.

– Sverige följer den globala trenden av att ta emot allt större fartyg och det kolliderar med vår relativt orörda skärgård.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV