Glöd – Debatt

Utanförskapsretoriken skapar ökade klyftor