Glöd – Ledare

Syre Stockholm – en motkraft till de auktoritära

I maj 2015 startade vi nyhetsmagasinet Syre, ett frihetligt grönt magasin för alla som vill förändra världen. Ett halvår senare beslöt den så kallade rödgröna regeringen att mer eller mindre stänga Sveriges gränser i syfte att nå EUs lägsta flyktingmottagande. Id-krav infördes på Öresundsbron, anhöriginvandring stoppades, den tidigare flyktingvänliga opinionen vände och sedan dess har det bara rullat på och blivit allt värre.

Innan regeringsbeslutet togs hade Sverige den flyktingvänligaste opinion som någonsin har uppmätts. Även under de där månaderna då rekordmånga flyktingar kom. Två år senare står vuxna människor på Medborgarplatsen och skriker åt unga afghaner och dem som stöder dem, att de borde våldtas. De skriker tvärs över en handbollsmatch mellan 13-åriga tjejer. I dessa tider, när alltför få står upp mot det auktoritära tankegodset som sprids från Stå upp för Sverige (som männen och kvinnorna på Medborgarplatsen kallade sig), SD och regeringen, behövs frihetliga och gröna medier mer än någonsin. Och när de bruna rent fysiskt förpestar och sprider hat på Stockholms gator, då räcker det inte med ett landsomfattande magasin som Syre. Vi behöver även lokala frihetliga och gröna medier.

Därför startade vi för ett år sedan Syre Göteborg och nu läser du den första ledaren i första numret av Syre Stockholm. Många tror att en grön tidning är lika med en renodlad miljötidning, men inget kan vara mer fel. Miljöfrågan är en sakfråga, om än en väldigt stor och för mänsklighetens överlevnad helt avgörande sakfråga. Medan grön ideologi till stor del handlar om synen på makt.

Grön ideologi, framför allt frihetligt grön, är den som tydligast står emot de auktoritära och bruna lösningarna. På område efter område kan vi se hur auktoritära lösningar är på frammarsch. Allt som avviker ogillas av en alltmer högljudd opinion och allt som ogillas ska förbjudas. Det är burkini, separerade badtider, uppdelad gymnastik i enstaka skolor. Värnplikten har aktiverats igen, förskoleklassen ska bli obligatorisk och hatet mot de marockanska gatubarnen har nått helt sjuka nivåer. Repressaliepolitiken mot sjuka och arbetslösa blir allt hårdare och ett övervakningssamhälle som liknar Orwells 1984 är alltmer accepterat.

När de gamla ideologierna slåss om ifall makten ska ligga hos dem med pengar (kapitalet) eller hos politiker och byråkrater (staten) är grunden i den gröna ideologin att flytta makten ner till individerna. Decentralisering av besluten och en radikal fördelningspolitik där resurserna når ända ut till var och en ger alla makt över sina liv och därmed frihet.

Därför är medborgarlön lika centralt för att skapa ett grönt samhälle som stängda gränser, värnplikt och Förbifart Stockholm är främmande. I ett grönt samhälle begränsas friheten endast när den hotar någon annans rätt till samma frihet. Där blir miljöfrågan central: att förstöra miljön, att överkonsumera de resurser som finns är att inskränka friheten, både för kommande generationer och för alla dem som i dag, på grund av vår överkonsumtion, inte får samma chans att leva ett drägligt liv.

Men att bara se till miljön utan en grön helhetssyn leder lätt till ett auktoritärt samhälle. Under lång tid har vi sett politisk och social ingenjörskonst för att lösa miljöproblemen, ”smarta” lösningar långt ovanför folks huvuden och utan hänsyn till den verklighet vi lever i. I den tanketraditionen föddes till exempel idén att ett litet parti i en socialdemokratisk regering skulle kunna tvinga fram de samhällsförändringar som behövs. I en än mer extrem form leder miljötänk, kombinerat med den auktoritära grundsyn som får allt starkare fäste, till allt från barnbegränsning till invandringsstopp. Allt enligt devisen att fler (högkonsumerande) människor innebär större miljöbelastning.

Med det sagt, Syre Stockholms chefredaktör Benita Eklund har, innan hon de senaste 2,5 åren varit redaktionschef och redaktör på nyhetsmagasinet Syre, i 15 år jobbat med det mesta på Miljömagasinet. Så även miljöfrågorna kommer garanterat att få bra med utrymme och mycket kompetent bevakning i Syre Stockholm. Inte minst då den fråga som påverkar de flesta av oss både dagligen och långsiktigt, trafikpolitiken.

Knappast på något annat ställe i Sverige blandas bra och dåligt på ett sådant påtagligt sätt som i Stockholm. Tyvärr är ofta det bra i det lilla, medan det dåliga är i det stora. Bilfria gator, höjda parkeringsavgifter, satsning på cykelvägar blandas med den så kallade Förbifart Stockholm (ursprungligen kallades den för matarled, för den skulle mata in bilar i Stockholm), Östliga förbindelsen, fortsatt flyg på Bromma och utbyggnad av Arlanda.

Syre Stockholm ska vara en tidning för hela den gröna och frihetliga rörelsen i huvudstaden. En plats att diskutera hur vi skapar det goda postindustriella Stockholm, en tidning med de positiva exemplen såväl som de stora problemen och utmaningarna.

Därför ger Syre Stockholm förstås även plats för dem som tror på ”gröna jobb” såväl som den goda gröna staten. Men på ledarplats kommer fajten för basinkomst och mot påbud som begränsar och likriktar oss människor, oavsett om de kommer från regeringen, kapitalet eller Stå upp för Sverige, att vara central.

Syre Stockholm har redan över 2 000 prenumeranter.

Polisens inre utlänningskontroll under Svenska kyrkan i Malmös familjeläger för papperslösa
familjer.