Radar – Nyheter

Studenter gör nätet mer jämställt

Det är gubbigt på Wikipedia. Med en skrivarstuga vill KTH jämna ut könsfördelningen och lyfta fram kvinnor i teknikhistorien.