Radar · Nyhet

Strid väntar om motorvägsbygge

TT | Miljövänner ifrågasätter om Östlig förbindelse är förenlig med den nya klimatlagen.

Planeringen för Östlig förbindelse fortsätter. Men på torsdagen meddelade Trafikverket att de vill avbryta planeringen av motorvägen om finansieringen inte är löst före årsskiftet. Tanken med projektet är att sluta en ring av trafikleder runt Stockholm. Samtidigt mobiliserar nätverket Trafikval öst mot planerna.

På torsdagen överlämnade Trafikverket sitt förslag på nationell plan för 2018-2029 till regeringen. Trafikverket föreslår att motorvägen Östlig förbindelse inte ska ingå i planen om finansieringen inte är löst till årsskiftet. Då ska nämligen Sverigeförhandlingen enligt tidsplanen lämna sitt förslag till regeringen på hur projektet ska finansieras. Under tiden fortsätter Trafikverket sitt planeringsarbete. Samtidigt mobiliserar motståndet mot vägen.

Nätverket Trafikval öst samlar flera miljöorganisationer som är emot planerna,

– Det är ett helt onödigt projekt. Bygger man ut kollektivtrafik och cykelstråk räcker de vägar som redan finns, säger Beatrice Sundberg, talesperson för nätverket och ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Hon menar att även de som behöver bil skulle vinna på att pendelbåtar och annan kollektivtrafik prioriterades liksom nya cykelstråk.

– Ambulanser, hantverkare och andra som behöver komma fram skulle göra det lättare om vi satsar på kollektivtrafik och cykel så att fler väljer bort bilen, säger Beatrice Sundberg.
Trafikverket ser Östlig förbindelse som ett sätt att öka tillgängligheten runt huvudstaden genom att Södra och Norra länken knyts ihop.

2013 anslog den dåvarande regeringen 2 miljarder kronor till Trafikverket för att förbereda bygget. Sedan dess undersöker man bland annat olika utformningar.

En tunnel från Nacka under Saltsjön och Gärdet till Ropsten förefaller mest troligt. Hur Nationalstadsparken på Gärdet ska värnas är en av frågorna man har att brottas med.

Trafikval öst är ett nätverk med flera miljöorganisationer bakom sig som nu mobiliserar mot projektet. Miljön är huvudargument, men de ifrågasätter också om vägen är ekonomiskt försvarbar.

Enligt Trafikverkets beräkningar måste biltrafiken fortsätta att öka för att vägen ska anses samhällsekonomiskt lönsam. Dessutom kommer den runt 20 miljarder dyra vägen sannolikt betalas delvis med vägavgifter. Alltså försvåras finansieringen om trafiken minskar.

– Projektet bygger på att trafiken ökar. Samtidigt har Trafikverket själva lagt fram rapporter där man visar att trafiken måste minska om vi ska nå klimatmålen, säger Beatrice Sundberg.

Trafikverket understryker att man styrs av politiska beslut.

– Vi kommer redovisa både vilken nytta projektet har och de negativa konsekvenserna. Sedan är det i slutändan regeringen som måste göra avvägningarna när man beslutar om tillåtlighet, säger Tor Thomassen, projektledare på Trafikverket.

Samtidigt lyfter han fram det som myndigheten ser som syftet med projektet.

– Det är viktigt för Stockholm att vi har ett fungerande transportsystem som bidrar till ekonomisk utveckling, säger Tor Thomassen.

Beatrice Sundberg hoppas att den nya klimatlagen som klubbades av riksdagen i våras ska hjälpa till att stoppa planerna.

– Projektet borde rimligen vara oförenligt med klimatlagen om man kommer så långt att regeringen ska ge sitt godkännande till vägen, säger hon.

Syre har sökt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), men han vill inte uttala sig om projektet före den väntande remissrundan.

Artikeln har uppdaterats efter att Trafikverkets förslag till nationell plan presenterats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV