Radar – Nyhet

Stockholmarna snålar med sitt blod

Det behövs fler blodgivare i Stockholm. Bortfall på grund av helger och influensa ger minskade blodlager, och huvudstadens invånare är mindre flitiga givare än landets övriga invånare.

Ge blod

• Friska personer mellan 18 och 60 år, som väger minst 50 kilo, kan ge blod.

• Kvinnor kan ge blod tre gånger om året och män fyra.

• På geblod.nu kan du hitta din närmaste blodcentral i Stockholm. Där kan du även se hur behovet av olika blodgrupper ser ut just nu