Glöd – Debatt

Snabba hus kan lösa akut bostadskris

Det pratas om att byggtakten just nu är uppe i rekordsiffror. Trots det har vi bostadsbrist. Bostadsbrist på grund av de senaste 20 årens låga byggtakt. Det är också på grund av att det som byggts primärt har riktats till köpstarka målgrupper. Då hamnar man dit där vi står i dag – med en akut bostadsbrist. Och särskilt för vissa grupper i samhället, till exempel unga, som jag företräder.

Jagvillhabostad.nu är ett rikstäckande partipolitiskt obundet och ideellt ungdomsförbund som verkar utifrån unga bostadssökandes intressen och rättigheter. Vi jobbar med påverkansarbete, konsumentupplysning och driver även lösningsorienterade projekt utifrån vår vision om alla ungas rätt till ett eget hem.

Den akuta bostadsbristen runt om i landet kräver långsiktiga lösningar. Men på grund av politikers tillkortakommande och därmed den akuta situationen på flera håll runtom i landet, särskilt i storstäderna, behövs det också snabba, akuta åtgärder. En sådan är ”Snabba hus”.

Snabba hus är ett koncept som vi har tagit fram och genomfört i Stockholm stad tillsammans med det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder. Det är ett koncept framtaget av unga för att möta ungas behov och bygger på att uppföra flyttbara bostäder på tillfälliga bygglov, där husen ställs på mark där plan på exploatering finns ”längre fram” eller där man inte riktigt vet vad man ska göra.

Husen är byggda med arkitektoniska kvalitéer och de håller minst lika hög kvalitet som permanenta hus. Dessa förmedlas till unga mellan 18–30 år och man får (enligt lag) bara bo kvar i fyra år, dock fortsätter ens kötid att ticka på när man bor där.

Syftet med att uppföra bostäder på just tillfälliga bygglov är att det går mycket snabbare från beslut till att hus står klara för inflyttning då en ny så kallad detaljplan för ett område inte behöver tas fram, vilket är något som i Stockholmsområdet annars kan ta upp till 10 år.

Konceptet resulterade 2016 i cirka 280 bostäder i Västberga vilket var ungefär 70 procent av alla nyproducerade ungdomsbostäder som förmedlades genom bostadskön. Vi har dessutom nyligen fått klartecken för ytterligare 377 bostäder i Norra Ängby och Råcksta, men det är långt ifrån tillräckligt för att möta behovet i Stockholm. Över 60 000 unga i Stockholms län är i dag hänvisad till en dyr och osäker andrahandsmarknad samtidigt som ungefär lika många är ofrivilligt kvarboende hos föräldrar.

Självklart kan och bör rikspolitiken göra mer för att underlätta för kommuner att planera efter bostadsbehovet men kommuner kan trots det utifrån nuvarande läge göra mycket mer. I höst är det val och vi hoppas att bostadsfrågan blir en högt prioriterad fråga bland kommunpolitikerna. Bostadsförsörjningen måste långsiktigt tryggas, men det krävs även akuta åtgärder såsom Snabba hus runt om i länet – som är en snabb och kompletterande lösning utan att tumma på kvalitet och standard.

Politiker och deras tillkortakommande på bostadsfronten har tyvärr redan svikit oss unga stockholmare födda på 80- och 90-talet, låt oss inte behöva lägga till 00-talisterna på den listan också.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.