Radar · Nyheter

Smutsvatten släpptes ut i Värmdö

Lasse Holmberg/TT | Vattnet i Hemmesta träsk förs vidare ut i Östersjön.

Nära fyra miljoner liter orenat avloppsvatten släpptes ut i det ekologiskt känsliga Hemmesta träsk. Nu kräver Miljöpartiet i Värmdö svar på hur det kan undvikas i framtiden.

Vid flera tillfällen under fjolåret genomförde Värmdö kommun så kallade bräddningar i Hemmesta träsk. Det innebär att avloppsvatten släpps ut för att avlasta systemet, till exempel vid häftiga regn.

Bräddningarna ledde till att höga halter av e-kolibakterier uppmättes i oktober och vattnet dömdes ut som otjänligt i Hemmesta träsk. Vattenområdet är förorenat sedan tidigare och fisk har dött i stor omfattning.

Miljöpartiets språkrör i Värmdö, Hanna Thorell, kräver nu svar på vad som hänt, vilka brister som finns i avloppsnätet och hur bräddningar kan undvikas i framtiden.

– Framöver får vi räkna med mer extremväder och måste ha ett avloppsnät som klarar det. Som skärgårdskommun måste vi ta hand om våra vattenområden. Vi vill ha ett friskt och levande hav, säger hon.

Malin Bellander (M), ordförande i tekniska nämnden, menar att kommunen brustit i rutinerna under sommarsemestern då flera av bräddningarna skedde och att nya rutiner tagits fram. Till Nacka Värmdöposten säger hon att åtgärder också vidtagits för att bräddningar ska kunna undvikas. Bland annat har större pumpar installerats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV