Radar – Nyhet

Skolor gestaltar människorätt

Riksäpplet i Haninge hör till 30 skolor där mänskliga rättigheter ska stå i fokus under våren. Till varje skola kommer en kub som representerar en av de mänskliga rättigheterna.