Radar · Nyheter

Renare luft får storstadsbor att leva längre

TT | Luften i Stockholm är renare än 1990.

Luftföroreningarna från trafiken har minskat. Det har gjort att Stockholms, Göteborgs och Malmös invånare lever i genomsnitt ett år längre än för 25 år sedan. 

Detta enligt forskare på Stockholms universitet som mätt halterna av kväveoxid, ozon och partiklar mellan 1990 och 2015. 

Studien visar att halten av ozon ökat något och att mängden partiklar ligger på ungefär samma nivå, men att kvävedioxidhalterna minskat markant.

Totalt har medellivslängden i de tre städerna ökat med 4–5 år under perioden. Utöver bättre luft är minskad rökning och effektivare behandling av hjärt- och kärlsjukdomar viktiga orsaker, enligt forskarna.

Samtidigt visar en annan rapport att uppemot 1 000 personer i länet fortfarande dör i förtid av luftföreningar. Globalt drabbas miljontals.

– 4,6 miljoner människor dör varje år i hela världen av luftföroreningar. Fler än vad som dör i trafikolyckor, säger professor Christer Johansson vid Stockholms universitet till Aftonbladet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV