Zoom

Ren luft svår att uppnå

Luften i flera av Stockholms stadsdelar och flera av Sveriges städer når trots många års arbete fortfarande inte målen. Vad krävs för att nå dit? På flera håll i Europa ser miljöorganisationer ut att få städer att införa förbud mot smutsigare fordon. Men i Sverige läggs förhoppningarna på annat håll.

Förtida dödsfall och sjukdomar

”Bilismen värderas väldigt högt och anses vara en frihetsfaktor.”

Sofi Holmin-Fridell, segmentschef luftmiljö på SMHI

Minska privatbilismen

Ulf Troeng, handläggare på Naturvårdsverket för frågor kopplade till luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser från transporter. Foto: Privat

EU-dom mot Sverige

Christer Johansson, SLB-analys (Stockholms luft- och bulleranalys), en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm. Foto: Privat

Översyn av lagstiftningen

Ugo Taddei, vid tyska miljö- organisationen ClientEarth. Foto: Privat
Rätten för bilägare att få köra och parkera sin bil vid sin bostad står mot alla stadens invånares rätt att andas luft som inte gör dem sjuka. Foto: Tomas Oneborg/TT

”Vi har bland annat efterfrågat att sätta upp trafikkameror och införa miljözoner länge, men har inte fått gehör förrän nu.”

Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm (MP)

Miljözoner 2020

En tredjedel av Stockholms bilpendlare skulle kunna ta cykeln till jobbet och det skulle förhindra ett 60-tal förtida dödsfall per år, kopplade till avgaser, har forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm nyligen kommit fram till. Foto: Noella Johansson/TT

Om dieselgate:

Det test som tidigare använts vid typgodkännande av nya fordon till den europeiska marknaden har gjorts i en labmiljö, med begränsad belastning på motorn. Detta är långt ifrån belastningen vid vanlig körning.

Det nya testet som infördes i september 2017 ska likna verklig körning i så stor utsträckning som möjligt.

Om miljözoner i Sverige 

Regeringen har inte lagt fram sitt förslag för hur kommuner ska kunna införa miljözonerna i Sverige. Transportstyrelsen föreslog i sin utredning att miljözonerna ska delas upp i två klasser.

Miljözon klass 2 skulle omfatta personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6, som infördes 1 september 2014. Fordon som drivs med bensin, etanol eller gas ska uppfylla kraven för Euro 5, som infördes 1 september 2009.

Miljözon klass 3 skulle omfatta personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att tyngre fordonen drivs med el, vätgas eller elhybrider som uppfyller kraven för Euro 6, som infördes 1 januari 2013.

Om myndighetens förslag skulle bli verklighet skulle det innebära körförbud i båda former av miljözoner för dieselbilar som i dag bara är några år gamla. Bensinbilar av samma ålder tillåts i miljözon klass 2. Bensinbilar som i dag börjar närma sig tio år riskerar däremot att stängas ute från båda zonerna.

Debatten kring bland annat miljözonerna i Tyskland har även lett till att andrahandsvärdet på dieselbilar sjönk med 25 procent under de senaste månaderna. Läs mer om miljözonspolitiken i EU på urbanaccessregulations.eu