Zoom

Ökat stöd kan ge solcellsboom

Solceller lyfts ofta upp som en del av lösningen för att möjliggöra en övergång från ett fossilt till förnybart samhälle. Men allt fler forskare betonar att det är bråttom om vi ska klara Parisavtalets mål. Så hur snabbt går omställningen i Stockholm? Det finns mycket kvar att göra, men mycket är på gång och intresset från privatpersoner väntas öka när regeringen höjer solcellsstödet vid årsskiftet.

Stockholm ligger på andra plats bland Sveriges kommuner sett till den totala installerade effekten från solceller: 4 294 kilowatt, enbart efter Linköping med en total effekt på 4 714 kW. Men ser man till effekt per invånare så är resultatet desto dystrare: 4,6 watt och en total placering på 205e plats i solcellstoppen, en lista som hämtar sina uppgifter från Energimyndigheten. På plats ett ligger Ödeshög, med 72,6 watt per person.

Förklaringarna till dessa siffror är förstås många, men intresset för solceller verkar öka, det ser man inte minst på länsstyrelsen. Från starten år 2009 har antalet beslut om solcellsstöd i Stockholms län kommit upp i 1 047. Men det väntas öka dramatiskt nästa år. I kö just nu ligger närmare 600 ansökningar.

– Vi får in ansökningar varje dag, säger handläggare Anne-Jeanette Johansson.

Bakgrunden är att regeringen nyligen beslutade att höja solcellsstödet för privatpersoner och företag som installerar solceller. Alla beslut som tas efter den första januari innebär att den sökande kan få tillbaka 30 procent av kostnaderna, istället för tidigare 20 procent. Man ska även se över själva ansökningsprocessen så att det ska bli enklare att söka. Totalt satsar regeringen 900 miljoner per år på detta under perioden 2018–2020.

– Intresset kommer att öka, det gör det alltid när bidrag höjs. Och intresset är högt även med nuvarande bidragsnivå, säger Alvar Palm, projektledare för ett nationellt projekt för kommunernas klimat- och energirådgivare, som under 2017 satsat på en mer direkt informationskampanj om solel på villatak. Med hjälp av seminarier och direkt rådgivning har en rad villaägare fått information om förutsättningarna för solel.

– Det är en god ekonomisk investering med låg risk. Det funkar på de allra flesta tak så länge det inte är skugga, säger Alvar Palm.

I Stockholm har tolv seminarier ägt rum under året, och planen är att fortsätta även nästa år, med fokus på bostadsrättsföreningar och småföretag. Forskning har visat att denna typ av informationsinsatser brukar ha effekt och man har sett att många fördomar om solel har kunnat bemötas under seminarierna.

– Det vanligaste är väl att det skulle vara dåligt att satsa på solel i Sverige då det är för lite sol, men så är det inte riktigt. Visst, det är mindre sol här, men inte så mycket mindre sol. Dessutom är låga temperaturer en fördel, så på det stora hela blir det inte en jättestor skillnad, säger Alvar Palm.

Riktat till villaägare

Villaägarna är kanske den grupp som bäst kan driva solcellsmarknaden framåt. För dem finns flera sätt att hitta vägledning. Bland annat är Stockholms solkarta uppdaterad och gäller nu i alla länets kommuner. Där kan du se olika byggnaders lämplighet för solel och dessutom kan man se hur mycket solel som produceras på olika platser i realtid.

I somras lanserades sajten Solcellskollen.se, som också riktar in sig på villaägare. Tanken är att göra det lättare för privatpersoner över hela Sverige att ta steget att installera solceller på sitt tak. Grundarna, tre ingenjörer från Chalmers, tyckte helt enkelt att kunskapsskillnaderna mellan företagarna och konsumenterna var för stor och att det behövdes en neutral sajt som hjälper konsumenterna i sina val. Genom att fylla i några uppgifter kan vem som helst räkna på sina egna möjligheter för solel och hitta lokala leverantörer. Och fem månader efter start verkar sajten fylla sin funktion.

– Privatpersoner använder sajten och det är ju det ultimata målet. Det har också satts upp några anläggningar och flertalet är just nu inne i systemet. Det kan vara en relativt lång process med att ta in offerter och övertyga alla i familjen att det är en bra idé, säger Erik Wallnér, en av grundarna.

”Det funkar på de allra flesta tak så länge det inte är skugga.”

Mer solel i Västberga

Också privata och kommunala aktörer som satsar på solenergi börjar bli många. I Västberga vill man bli den solelstätaste stadsdelen i Stockholm år 2020 och där har energibolag, lokala företag och kommunen inlett ett samarbete.

– Från kommunens sida planerar vi att bygga en sporthall med solel på taket och vi kommer att mötas för att diskutera samarbetet under våren. Vi funderar också på om vi kanske ska utmana andra stadsdelar, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Hon berättar att man just nu inventerar vilka tak i kommunen som skulle passa för solceller, ett steg i riktningen mot att uppfylla målet att tio procent av kommunens elanvändning ska komma från solen år 2040.

– För att klara det så behövs ungefär 70 procent av den ytan som passar för solel, säger hon.

Man har även tittat på alternativ för att bygga en solcellspark, men kommit fram till att det inte finns lämplig mark i Stockholm.

– Alternativet skulle vara att köpa upp mark någon annanstans eller att köpa in sig i något. Det har vi tittat på, säger Katarina Luhr.

Och det finns olika sätt att använda solceller. Ett exempel är Järfälla kommun som är först ut i Sverige med att upphandla solceller som en tjänst. Emanuel Olofsson, driftschef i Järfälla kommun, förklarar i ett pressmeddelande att de såg andra vägar att gå än att själva äga solcellerna:

– Upphandlingen med PPA (Power purchase agreement) innebär att vår förvaltning inte behöver lägga ner resurser på drift och monitorering av anläggningarna. Istället får vi ett fast pris per levererad kilowattimme som är lägre än priset som vi betalar för el från nätet.

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad. Stockholms stad

”Från kommunens sida planerar vi att bygga en sporthall med solel på taket och vi kommer att mötas för att diskutera samarbetet under våren.”

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Området byggs med miljövänliga ambitioner med få parkeringsplatser, solpaneler på taken samt system för sopsortering. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Solenergins nackdelar

• Energikrävande framställning

Att tillverka solceller är en process som kräver mycket energi, vilket innebär att koldioxidutsläppen kan bli stora om produktionen sker med energi från fossila energikällor. I dag finns en stor del av solcellsindustrin i länder som Kina och Tyskland, som använder sig av mycket kolkraft. Det innebär att utsläppen från solenergin är något högre än från andra förnybara energislag.

• Sällsynta metaller och farliga ämnen

I dag används sällsynta jordartsmetaller och grundämnen inom solcellsindustrin, liksom ämnen som klassas som miljöskadliga. Forskning pågår för att solceller ska kunna framställas med material som förekommer i större skala och som inte är farliga för miljön.

Beroende av väder och årstid

Solenergi är ett så kallat intermittent energislag, det vill säga att energi bara produceras periodvis (när solen lyser). Produktionen är beroende av plats och årstid, och utbudet motsvarar inte efterfrågan eftersom mest el produceras på sommaren samtidigt som vi behöver den som mest på vintern. Solenergi behöver därför kompletteras med andra energikällor.

Högre miljöpåverkan än vatten och vind:

När den nederländska miljökonsultfirman Ecofys analyserade miljökostnader för olika energislag kom de fram till att framställningen av solceller hade större miljökostnader än andra förnybara energislag: 14 euro per producerad megawatt-timme jämfört med 2–4 euro för vindkraft och 1 euro för vattenkraft.

Sifforna baserades bland annat på klimatutsläpp, partikelutsläpp och användandet av jordbruksmark. Undersökningen gjordes dock år 2014, och utvecklingen inom solenergibranschen går mycket snabbt, varför konsulterna varnade för att solenergins kostnader troligtvis var övervärderade.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.