Zoom

När sociala problem åter blev synliga i Stockholm

På Stockholms gator finns mellan sju- och åttahundra personer som tigger. De flesta är fattiga EU-medborgare från den diskriminerade minoriteten romer, som liksom alla andra i unionen kan nyttja den fria rörligheten. Syre Stockholm har granskat de olika partiernas inställning till tiggeri. I en del två kommer vi nästa vecka att se hur man kan arbeta för att hjälpa dessa människor utan ett förbud och hur de själva ser på sin situation.

Debatten om förbud

Myten om tiggerihistorien

De politiska skillnaderna, för eller emot tiggeriförbud, grundar sig i såväl människosyn som ideologi. Janerik Henriksson/TT

Olika syn på ansvar

Lösningen finns inte här

Jonas Naddebo (C) menar att hela vitsen med att ha ett välfärdssamhälle är att kunna ta hand om dem som behöver hjälp.

Ökande utsatthet

Fri rörlighet för vem?

Oeniga Stockholmspolitiker

Feministiskt initiativ vänder sig starkt emot ett förbud, som de menar är att försöka förbjuda fattigdom.
– Vi anser att man inte kan lagstifta bort personer som ber om hjälp. På kommunal nivå måste vi jobba mer med sociala insatser. I Stockholm hade vi velat gå ännu längre och erbjuda långsiktiga boenden och skola för barn till EU-medborgare.

Anna Rantala Bonnier, Feministiskt Initiativ

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att ett förbud inte är rätt väg att gå.
– Det är för oss väldigt enkelt och handlar om medmänsklighet. Vi anser att man måste rikta särskilt stöd och insatser till den här gruppen, och hjälpa dem till en drägligare livssituation nu när de befinner sig i Sverige.

Ann-Margrethe Livh, Vänsterpartiet

Miljöpartiet vill vara tydliga med att vi har ett medmänskligt ansvar. Ett förbud sänder inte de signalerna, enligt dem.
– En av de vackraste delarna i svensk lagstiftning är att vi inte ska ha människor på våra gator som fryser eller svälter ihjäl.

Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.

Socialdemokraterna är emot ett tiggeriförbud. Undersökningar visar dock att en större andel av deras väljare mer än av MP- och Fi-väljarna vill se ett förbud.
– Ansvaret ligger först och främst på hemländerna. De ska ordna bra levnadsvillkor för alla sina medborgare, men när människor kommer hit och ber sina medmänniskor om hjälp, ja, då ska de ha möjlighet att göra det.

Rana Carlstedt, Socialdemokraterna

Centerpartiet är emot ett förbud.
– Ett förbud mot tiggeri är helt fel väg att gå. Fri rörlighet i EU ska gälla alla och många av de som kommer hit vill kunna försörja sig. Då ska vi försöka komma på innovativa lösningar för att hjälpa dem till det. Men vi vill inte heller se illegala bosättningar och tiggeri ska inte vara en permanent lösning.

Jonas Naddebo, Centerpartiet

Liberalerna anser att ett allmänt tiggeriförbud är en alltför ingripande åtgärd.
– Det finns dock problem förknippade med utsatta EU-migranters vistelse här som vi har att hantera. Det rör dels förekomsten av otillåtna boplatser och nedskräpning, vilket på sina håll i staden har varit allvarliga problem. Hemländerna måste ge en bra skolgång och större möjligheter till jobb.

Isabel Smedberg-Palmqvist, Liberalerna

Kristdemokraterna är emot ett förbud, men tycker inte att vi har något egentligt ansvar att exempelvis erbjuda härbärgesplatser vid avhysningar. Det är upp till dem som uppehåller sig i Sverige att lösa sitt boende.
– Vi är väldigt noga med att alla ska behandlas lika i Sverige och att svensk lag ska gälla för alla oavsett ursprung. Illegala bosättningar eller plankning i tunnelbanan kan inte accepteras för att man tillhör en viss folkgrupp.

Erik Slottner, Kristdemokraterna

Moderaterna är för ett nationellt tiggeriförbud, och enligt Andrea Ström skulle det aldrig få fortgå på det här sättet om det rörde sig om svenska medborgare.
– Anledningen till att vi vill se ett förbud är att vi ser att det finns en grupp på våra gator som far väldigt illa. Det är fattiga EU-medborgare som söker sig en hoppfull framtid men det är inte det de får här.

Andréa Ström, Moderaterna

Sverigedemokraterna är de mest drastiska.
– Vårt mål är ju vad vi jobbat mot i flera år. De som tigger ska avlägsnas från platsen. De kommer från andra EU-länder och är inte vårt ansvar.

Martin Westmont, Sverigedemokraterna