Zoom

Mer klimatsmarta bostäder

Flera projekt satsar på energieffektiva åtgärder i bostadsrättsföreningar. Bland annat i Hammarby sjöstad där vi i framtiden kan få se både elbuss, elbilspooler och grannar som delar transportcykel för att skjutsa barn till förskolan eller för att storhandla.Men det tar sin lilla tid. ”Hållbarhet är i första hand ett begrepp på samhällsnivå och ur individens perspektiv ofta ganska abstrakt” säger Jesper Knutsson, Chalmers, som forskar på hushållens konsumtionsbehov vad gäller mat, energi och vatten.

”Fokus ligger på drift och optimering av befintliga energisystem som undercentraler och fjärrvärmesystem, ventilation och belysning.”

Eva Jernnäs, energi- och klimatrådgivare.

Målet under ”100” kWh per kvm och år

Jörgen Lööf är medarbetare i ElectriCITY och boende i Hammarby Sjöstad. Maj Staberg-Dalman

Energimöten

Svensken är beredd att göra ganska betydande uppoffringar både ekonomiskt och bekvämlighetsmässigt för att ”vara hållbar”, när hållbarheten är tydlig och det hållbara alternativet lyfts fram, enligt forskaren Jesper Knutsson. Berit Roald/NTB/TT

Svårt att entusiasmera

”Det smarta hållbara hemmet är för mig tjänster och produkter där ”rätt val” redan är gjort eller mycket starkt förenklat.”

Jesper Knutsson, forskare vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.
Bostadsrättsföreningar kan ha bättre förutsättningar för att genomföra förändringar än andra boendeformer då de är många hushåll tillsammans och mer flexibla. Hasse Holmberg/TT

Satsning på elbilar

"Att köra elbil och inte släppa ut några avgaser är en stor förändring ...”

Gillan Arback
Gillan Arback, boende i Hammarby sjöstad, har kört elbil, en Renault Zoe, i nästan tre år nu. Maj Staberg-Dalman

Skalfördelar

Om målstyrd energiförvaltning:

Ett projekt som når 6000  BRFer inom Stockholm stad och ett antal företag som erbjuder energientreprenader med helhetsåtagande. BRFer kan söka stöd hos Energimyndigheten på 50 procent, max 50 000 kr om energianvändningen är minst 300 Mwh/år.

En energikartläggning görs ofta av en energikonsult som dels går igenom hur mycket energi som används till vad i fastigheten, dels går igenom skicket på byggnaden; det vill säga väggar, tak, dörrar och fönster där det kan läcka energi.

Projektet löper under tre år och drivs av Stockholms Stad i samarbete med Stockholmsregionens energi- och klimatrådgivning och som bland annat Energimyndigheten, Fastighetsägarna Stockholm, KTH, HSB Riksförbund och Riksbyggen står bakom.

Om Electricity:

Det är en medborgardriven innovationsplattform i form av en ekonomisk förening – med medlemmar och partners från näringsliv, forskningsorganisationer och Stockholms stad.

Projekt som gått i mål: 250 laddplatser i garage för elbilar, gratis utlåning av elcyklar under tre veckor till intresserade i Hammarby sjöstad, energiavtal som hjälper föreningarna att optimera sin energibesparing, kartläggning i 41 föreningar av energitjuvar i fastigheten och hur energieffektiviteten kan förbättras.

Projekt på gång: Cykelpool med transportcyklar med elassistans, elektrisk buss till Hammarby sjöstad, en elbilspool som delas av tre hushåll, solel ska användas för att ladda elbilen som i sin tur fungerar som ett energilager.  Att energiförbrukningen ska komma ner till under 100 kWh per kvm och år i bostadsrättsföreningarna.

Föreningen bildades 2014. AB Volvo, Riksbyggen, Envac, IVL, SP, KTH, Sjöstadsföreningen och Elbil2020 är grundare.