Energi – En syl i vädret

Lyxa till det med ett semikolon

Aldus Manutius införde semikolonet 1494.