Zoom

Lokala köp – globala fakturor

På 1970-talet myntades begreppet ”konsumism”, en beskrivning av det marknadsekonomiska samhällets medborgare som köper sig lyckligare och bättre liv. I dag är medvetenheten större kring miljö, arbetsrätt och hur det lokala påverkar det globala, men ändå kvarstår frågan: går konsumtion och hållbarhet att kombinera?

Ett medvetet val kan vara att välja ekologiskt och rättvisemärkt framför vanliga märken. Men det kan också vara att konsumera mindre. Maja Suslin/TT

Från mat till flyg

Privatkonsumtion

”Genom det här programmet hoppas vi kunna bidra till den akademiska frontlinjen såväl som till praktisk omställning.”

Karin Bradley, programchef och universitetslektor på KTH Gunnar Lundmark/TT
Second handbranschen blomstrar i takt med att vi köper kläder, prylar och böcker av låg kvalitet och till låga priser. Ola Torkelsson/TT

De dagliga valen

”Vi är extremt bortskämda, har ett enormt utbud och extremt mycket pengar.”

Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetsexpert och författare. Foto by Ola

Mer än en trend

”Om en måste konsumera nyproducerade varor är det mer hållbart med varor som har högre kvalitet, eftersom de kan användas flera gånger.”

Brian Kelly, hållbarhetsansvarig på Emmaus Stockholm. Emmaus

Globala fakturor

Trängsel under julhandeln i en galleria i Stockholm. Henrik Montgomery/TT

Ett shoppingfritt år

I svenska butiker säljs cigarretter med tobak från indonesiska plantager där den tyska organisationen Unfairtobacco har larmat om problem med arbetsförhållanden. Adam Cohn

Ät upp och återvinn!

Ökad konsumtion i tider av ökad psykisk ohälsa

Mellan 2006 och 2016 ökade svenskar sin privatkonsumtion med 23 procent. Ökningen kartläggs samtidigt som psykisk ohälsa bland såväl barn som vuxna ökar. Försäkringskassans siffror för åren 2011–2016 visar att sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa har ökat med 159 procent.

”Psykologisk forskning visar entydigt att när produkter kopplas ihop med så kallade idealiserade identiteter så påverkas konsumenters självbild negativt och vi konsumerar i många fall dessa produkter för att undvika negativa känslor” skrev Cecilia Solér, docent vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, på DN Debatt (26/12–17).

Källor: DN, Konsumtionsrapporten 2017 – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Frihet och tid:

• Samtliga fem nordiska länder återfanns på 2017 års Gallup-undersökning över världens lyckligaste länder. Mätningen konstaterar att förekomsten av exempelvis arbetslöshet, individualism och korruption bidrar till i vilken mån invånare känner sig fria och trygga.

• En nyligen publicerad studie kopplade samman livstillfredsställelse och tidskonsumtion. Personer från Danmark, Kanada, Nederländerna och USA deltog och resultaten visade att arbetande vuxna vittnade om större lyckokänslor efter köp av något som sparar tid snarare än materiella köp. Få av deltagarna befann sig emellertid i lägre inkomstgrupper.

Källor: Gallup, PNAS