Radar · Nyheter

Karolinskas cancerkö utreds

Sommaren 2017 dog två patienter som köade för cancervård. Nu har läkaren och styrelseproffset Anders Milton fått uppdraget att utreda vilka konsekvenser de extra långa väntetiderna i somras fick.

– Man får jämföra ett normalläge, vad sjukhuset hade för alternativ och om de gjorde vad de borde, och se om väntetiden gjorde att liv förkortats, säger han till Mitt i.