Radar – Nyheter

Igelbäcken ska skyddas med omstritt reservat

I Järfälla kommun har planerna på ett nytt naturreservat godkänts av tekniska nämnden. Delar av det gamla flygfältet i Barkarby kommer att bli naturreservat, bland annat i syfte att skydda den känsliga Igelbäcken.

Igelbäcken är ett drygt tio kilometer långt vattendrag som förbinder Säbysjön i Järfälla med havsviken Edsviken vid Ulriksdals slott i Solna och passerar södra Järvafältet på vägen. Det gör att flera kommuner delar ansvar för Igelbäckens välmående.

För Amanda Palmstierna, ordförande i tekniska nämnden och kommunfullmäktige för Miljöpartiet, innebär projektplanerna med Norra Igelbäcken därmed att Järfälla tar sin del av ansvaret.

– Projektet är den sista pusselbiten och med ett reservat blir det möjligt att utveckla naturområdet och tillföra biologisk mångfald. Ur ett naturvårdsperspektiv är platsen viktig ur dess regionala läge i Järvakilen, säger hon.

Järfälla styrs av Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna och enligt Amanda Palmstierna är kommunens expansion ett exempel på modernt stadsbygge:

– En viktig del i MPs stadsbygge är att greppar över hela bilden med tillgång till kollektivtrafik och bostäder, men även till grönområden som inte bara bevaras utan även utvecklas.

Järfälla kommun ser Barkarbystaden som ”västra Stockholms nya knutpunkt” där det byggs för fullt och där nya invånare ökar kraven på servicenärhet, kollektivtrafik och tillgång till grönområden.

En viktig del i bygget är dragningen av tunnelbanans blå linje till Barkarby, varför oppositionen tycker det är oansvarigt att besluta om nya naturreservat innan den första avgången år 2024.

– För Järfällas del är tunnelbaneutbyggnaden helt avgörande för den planering som nu pågår rörande Barkarbystaden och Veddesta. Att påbörja införandet av ett naturreservat parallellt med arbetet kring tunnelbanan riskerar att skapa genomförande konflikter för båda, säger Cecilia Löfgreen, oppositionskommunalråd för Moderaterna, och tillägger att det i dag är svårt att förutse eventuella problemscenarion.

Norra Igelbäcken väntas emellertid få grönt ljus före sommaren till följd av S–C–MP-koalitionens majoritet och vara färdigt inom 15 år. I anslutning till naturreservatet planeras även djurhållning, kaféer och åkerbruk.

– Igelbäcken är ett inspirerande projekt. Vi har alltid haft som ambition att både bygga stad och utveckla natur, säger Amanda Palmstierna.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset (KS), har lämnat in sin avskedsansökan. Han rekryterades till posten 2014 för att leda den stora…

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två…

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och…

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter Tidigt på tisdagsmorgonen på Södermalm i Stockholm var Marcus Pettersson på väg för att lämna sin hund hos dagmatten när…

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom Kontor, bostäder, handel och kultur. Det ingår i planerna för Slakthusområdet. Fastighetsjätten Atrium Ljungberg har siktet inställt på en omdaning…

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som…