Zoom

Hyresrätten – politiskt slagträ och ekonomisk investering

Bostadspolitik intresserar och angår alla: hyresgäster, innehavare av bostadsrätter eller hus, den som inte har men vill ha någonstans att bo. Ett knappt år före riksdagsvalet byggs det som aldrig förr, samtidigt som ockerhyror och svartkontrakt oroar hyresmarknaden. Marknadshyror lyfts fram som en lösning men avfärdas som ett hot mot hyresgästers rättigheter på lång sikt.

Marknadshyror lösningen?

”En signifikant del av dagens bostadsbrist bottnar i ett ineffektivt utnyttjande av det existerande beståndet, och inte bristen på nybyggnation.”

Hyresrätten hotad

Om svartkontrakt:

• Svartkontrakt, det vill säga att personer köper förstahandskontrakt från hyresvärdar och förbigår bostadsköer, är för somliga ett sätt att säkra en bostad och enligt Polisen en lukrativ marknad för organiserad brottslighet.

• Fastighetsägarnas undersökning Missbruket av bytesrätten (2006) visade att svartmarknaden med hyreslägenheter i Stockholms innerstad, Solna och Sundbyberg omsatte 1,2 miljarder kronor. Sedan 2006 har priserna på svartkontrakt stigit och efterfrågan blivit ännu större.

 

Källor: Fastighetsägarna, Regionala underrättelsesektionen Stockholm

Behov av helhetspolitik

Vattenfalls gamla huvudkontor i Råcksta byggdes om till 459 hyresrätter. Men hyrorna blev ändå höga enligt Stockholm Direkt förra året. Tomas Oneborg/TT

”Politisk ovilja”

Strider mot ockerhyror

”Vi ser ofta hur studenter tvingas betala 12 000 i månaden för lägenheter utanför stan. Det är mer än hela studiemedlet.”

”Hyresrättskarriär”