Radar – Nyheter

Hemlösa drabbas hårt av vinterkylan

Den senaste tidens extremkyla har inte bara ställt till problem i trafiken och hållit viktiga inrättningar som vårdcentraler stängda, den har även satt fingret på hemlösas och utsatta samhällsgruppers situation.

Den senaste köldknäppen har vid sidan om kraftigt snöfall orsakat störningar inom flygtrafiken med många inställda flyg. Det ihållande lågtrycket med minusgrader förstärktes av vindar från Sibirien, vilket fördubblade köldvågens effekt.

I Stockholm har situationen varit särskilt svår för den som lever i hemlöshet, menar Maria von Sydow, pressekreterare för Stockholms Stadsmission.

Via sociala kanaler har Stockholms stadsmission flaggat för ett stort behov av filtar, liggunderlag och sovsäckar.

– Vi har vårt nattjoursteam ute på stan som jobbar uppsökande och vi sätter in extra resurser och håller extraöppet nattetid för alla som behöver komma in i värmen, säger Maria von Sydow.

SMHI menar att det är kallare än vanligt så här års och att våren ännu har en bit kvar att vandra. Frågan är vilka utmaningar årets och framtida års köldvågor innebär för Stockholm, en region som växer samtidigt som boendefrågan förblir ett problem för många.

För Stockholms stad är hemlöshet en ”prioriterad fråga” och inför kalla perioder säkerställs så att såväl Uppsökarteam som EU-team uppmärksammar och erbjuder stöd åt personer som riskerar att fara illa. Som nu, vid extremt väder, kan extra lokaler komma att öppnas, förklarar Åsa Lindhagen, socialborgarråd för Miljöpartiet.

– Under kalla perioder har teamet särskilt fokus på att informera om och länka till akut nattlogi inom ramen för stadens tak-över-huvudet-garanti som gäller året runt, säger Åsa Lindhagen.

Fokus ligger på personer som befinner sig i en extra utsatt situation, däribland gravida, sjuka eller äldre personer i dåligt skick. Men även utsatta EU-medborgare.

– Vi arbetar hela tiden med att minska utsattheten för de här grupperna i Stockholm och ser att det finns ett starkt engagemang för utsatta grupper från civilsamhället, säger hon.