Energi

Hallå där Jens Holm!

Jens Holm, riksdagspolitiker som kommit ut med boken ”Om inte vi, vem? Politiken som räddar klimatet”, och pratar om just klimatet på tisdag på Kafé Marx.

Är det kört? 

– Nej, men det är verkligen i elfte timmen. Allt mer pekar på att om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder för att snabbt minska våra utsläpp går vi mot en klimatförändring som kan bli eskalerande och farlig. Dessvärre är det fattiga och illa förberedda som drabbas först och värst.

Hur räddar vi klimatet?

– Genom politiska beslut i första hand. Att låta den offentliga sektorn växa på bekostnad av privat konsumtion är bra ur ett hållbarhetsperspektiv liksom att stimulera kortare arbetstid. I grunden handlar det om att bygga en ekonomi som vilar på andra premisser än dagens, där kortsiktig vinst är det överordnade målet.

Hänger rättvise- och klimatfrågorna ihop?

– För att ta sig an en så stor utmaning som klimatomställningen behövs ett mer rättvist samhälle. Jämlika samhällen är bättre rustade för att hantera stora utmaningar än de med stora klyftor. Vi vet att den rikaste tiondelen i världen står för nästan hälften av världens utsläpp. Det är de rika som driver på ohållbara levnadsmönster med flygresor, stora bilar och överlag en helt ohållbar konsumtion. Andra tittar på hur de lever och vill leva likadant. Vi vet också att en krona i privat konsumtion leder till större utsläpp än om den kronan hade investerats i offentlig sektor, t ex till bättre sjukvård eller skola. Offentlig konsumtion tär mindre på våra gemensamma resurser än privat.

Vad kan jag som privatperson göra?

– Engagera dig i en miljöorganisation och ställ krav på partierna att de ska driva klimatfrågan mer. Du kan också sluta att äta kött, flyga mindre, cykla och resa kollektivt och överlag konsumera mindre. Det är jätteviktigt att leva hållbart i vardagen, men till syvende och sist är det vad vi gör tillsammans som har störst betydelse. Det är därför jag tycker att det är så viktigt att organisera sig och att sätta press på politiken.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.