Energi

Hallå där! …

… Edda Manga, idéhistoriker och forskare  som på söndag föreläser på Mångkulturellt centrum i Fittja om den eviga demokratifrågan – vem är folket?

Vem är då folket? 

– Denna är den grundläggande frågan i en demokrati och det tillhör demokratins villkor att det inte finns ett givet svar. Den är en politisk fråga i meningen att den delar upp det politiska fältet. Ibland kan det vara mer intressant och viktigare att på djupet förstå en fråga och det som den ställer på spel än att ge ett svar.

Finns det olika folk? 

     – Det finns både föreställningar om att det finns olika folk mer eller mindre a priori och föreställningar om att mänskligheten i princip är en, men vissa skillnader uppkommer beroende på samhällelig och politisk kontext. Min personliga erfarenhet är att tillhörighet till ett folk är ett känslomässigt fenomen som grundar sig på vissa berättelser man delar med andra och där man finner en plats för sig själv. Tillhörigheter är oundvikligen rörliga, kontextuella och mångfaldiga. 

Finns det en motsättning mellan stat och folk?

– Kort svar: ja, hela tiden. Det finns också andra aspekter av relationen mellan stat och folk, till exempel förväxling och ömsesidigt beroende. 

Eller mellan individ och folk? 

– Ja, individ och folk är ju olika slags konstruktioner. En individ är en mycket mer avgränsad enhet både tidsligt och rumsligt (kroppen) än ett folk, men har lika stora anspråk på suveränitet. I sträng mening utgör individ och folk oförenliga sätt att föreställa sig mänskligt liv, men de samexisterar de facto i vår upplevelsevärld.
  – Vissa fascister, som säg Ungerns premiärminister Orbán, föreställer sig det politiska problemet som en motsättning mellan ”folkets väl” och ”individens rättigheter”. Men jag tror inte att det är där den stora motsättningen eller politiska frågan finns. Jag skulle istället ställa frågan: vilka sätt att vara människa och skapa ett samhälle på har utrymme för den andre, var finns möjlighet till olikhet, var kan mångfald framträda. Med andra ord: jag ser en motsättning mellan totalitarism och demokrati och demokratisk politik kan endast existera där det finns en mångfald.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.