Energi

Hallå där! …

… Per Sternbeck som är arrangör av Måndagsklubben, där på just måndag ett samtal om Solidaritet och välgörenhet äger rum!

Berätta! Vad händer på Måndagsklubben?   

– Måndagsklubben är ett försök av oss som arrangerar att hitta tillbaks till ett undersökande, förutsättningslöst och roligt politiskt samtal där man inte behöver vara rädd att tycka olika. Nu på Måndag bjuder vi in Marika Markovits från Stadsmissionen, Fredrik Bergman som arbetat mycket med integration genom sociala företag och Jörgen Bergmark som arbetade med det antifascistiska soppköket Fika för alla. De ska prata om det går skiljelinje mellan solidaritet eller välgörenhet.

Är man god och solidarisk av egoistiska skäl?

– Jag tror att man är god och solidarisk för att man mår bra av att vara det. Och det är den känslan som ligger bakom mänsklighetens framgång som art. Att vi hjälper varandra.

– Kollar vi in samhällen i stort över världen ser vi också att det är samhällen som är jämlika som fungerar bäst, både ekonomiskt men också mätt i människors lycka och välmående.

Hur ser maktförhållandet ut mellan givare och mottagare?

– Det beror ju på … Jag observerar mig själv i mitt förhållande till till exempel romer som tigger. Jag mår inte bra av att se dem och de förhållanden de lever under. Jag ser inte en lösning på deras problem i att jag ger dem något. Tvärtom kanske jag bidrar till deras problem. Förlänger en socialt ohållbar situation genom att göra den något mindre ohållbar för en kort stund. Ändå ger jag ibland … Det är självklart att det är jag som har makten.

Solidaritet eller välgörenhet? Spelar det någon roll?

– Vi har ett samhälle som träder tillbaka när det gäller socialpolitiska ambitioner. Det finns ett stort antal människor som far ordentligt illa med samhällets goda minne och ibland som en följd av ”hjälpande” myndigheters aktiva beslut. I det samhället är det för mig ganska oviktigt vilka bevekelsegrunder man har för att hjälpa varandra.