Energi

Hallå där! …

Privat | Amanda Wickberg hoppas på stort demonstrationståg.

… Amanda Wickberg som sitter i 8 mars- kommittén som arrangerar ”årets viktigaste demonstrationståg” under parollen Aldrig mera tyst!

Varför är årets paroll ”Aldrig mera tyst!”?  

– Vi har genom #metoo-rörelsen brutit den tystnad som funnits kring det förtryck som kvinnor på olika sätt upplever i sin vardag världen över. För att fortsätta framåt måste vi kräva trygga villkor på arbetsplatserna så att kvinnor som har utsatts för trakasserier ska våga och orka vittna om sina erfarenheter. Endast så kan vi riva ned könsmaktsstrukturerna även på arbetsmarknaden. Vi vill även lyfta blicken internationellt där vi har sett en flyktingvåg som får fruktansvärda konsekvenser för kvinnor och barn på flykt. Kvinnors kroppar ska aldrig vara en handelsvara och vi tror att en del i att förbättra dessa kvinnors situation finns i att motverka prostitution och surrogatmödraskap.

Vad har #metoo inneburit för feminismen? 

– Vi tror att #metoo har blivit ett slags sätt för kvinnor och offer att organisera sig och känna att de inte är ensamma, något som lett till att det är svårt att tillåta tystnadskulturen kring dessa övergrepp att få fortsätta. De berättelser som vi läser har gemensamma teman som visar att det handlar om maktstrukturer som måste brytas.

Hur ser den internationella vågen inom kvinnorörelsen ut?

–Det finns ett internationellt uppvaknande inom kvinnorörelsen nu, ett enande som gör att rörelsen får allt fler personer att vilja delta. Till exempel har #metoo skapat debatt och diskussioner i omkring 85 länder världen över. Vi tror att detta kommer från #metoo men också allt från Trumps seger i USA som lett till att fler kvinnor än någonsin vill engagera sig politiskt, till att IS bekämpas av kvinnorörelsen YPJ.

Vad ser ni mest fram emot av årets 8-mars?

– Att återigen få känna värme, solidaritet och gemenskap kring en fråga som vi håller så högt. Att se att vi, tillsammans, över parti och organisationsgränser går under gemensam parroll är enormt mäktigt att uppleva. Samt att vi hyser förhoppningen om att få se Stockholms största demonstrationståg marschera genom staden för feminism och kvinnor världen över!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV