Radar – Nyheter

Gamla synder drabbar inte längre skärgården

Under lång tid har fosfor ansamlats på havsbottnen i Stockholms innerskärgård och kontinuerligt läckt tillbaka ut i vattnet. Men nu har läckaget upphört, visar en rapport från Stockholms universitet.