Radar · Nyheter

C: Bygg Östlig förbindelse

Centerpartiet frångår sitt tidigare motstånd och ställer sig positiva till bygget av Östlig förbindelse. Motorvägen kan minska trafiktrycket i centrala Stockholm, menar de. Men från miljöhåll hörs kritik.

Östlig förbindelse, tidigare kallad Österleden, är en föreslagen nord-sydlig ringled öster om innerstaden och över eller under Saltsjön. I fjol valde Trafikverket att inte ta med projektet i förslaget till nationell transportplan då det inte fanns politisk majoritet för en finansiering. Men efter valet kan projektet komma att väckas till liv.

Sedan tidigare har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stöttat projektet. Nu får de sällskap av Centern. Företrädare för partiet i riksdagen, landstinget och Stockholms stad motiverar omsvängningen med trafikträngselns höga kostnader.

– Vi ser att trängseln i Stockholmsregionen har nått bristningsgränsen och befolkningen kommer bara fortsätta att växa. Den här trängseln slår hårt mot busstrafiken, godstransporter och utryckningsfordon, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad.

Förbindelsen måste enligt Ernlund byggas klimatsmart, hållbart och kollektivtrafiksanpassat.

– Samtidigt är det viktigt att kostnaderna hålls nere och därför måste Trafikverket vända på alla stenar och hittar en så billig, transporteffektiv och miljövänlig lösning som möjligt. Vi är även väldigt tydliga med att statlig infrastruktur ska staten ha finansiellt huvudansvar för, men att vi på lokal nivå gärna hjälper till att utveckla och medfinansiera kollektivtrafikdelen.

Men nuvarande rödgrönrosa majoritet i Stockholms stad har inte för avsikt att vara med och betala för projektet. Det beskedet gav finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i höstas.

Naturskyddsföreningen med flera miljöorganisationer har under lång tid pekat på forskning som visar att nya vägar föder ny trafik och därför inte minskar tränseln i längden.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) kallar Centerns omsvängning för tragikomisk.

– Vi kan inte bygga mer motorvägar om vi vill se våra barn i ögonen med gott samvete, säger han till Stockholm direkt.

Moderaterna i Stockholms stad och län har i kölvattnet av Centerns utspel utropat Östlig förbindelse till en valfråga.

– Nu är det klart och tydligt. En röst på Alliansen är en röst för bygget av en Östlig förbindelse. Motståndet är isolerat till några tillväxtfientliga ytterlighetspartier i vänsterblocket. I valet kan Alliansen nu ge dem en gemensam match i frågan, säger Kristoffer Tamsons, moderat trafiklandstingsråd, i ett pressmeddelande.