Radar – Nyheter

C: Bygg Östlig förbindelse

Centerpartiet frångår sitt tidigare motstånd och ställer sig positiva till bygget av Östlig förbindelse. Motorvägen kan minska trafiktrycket i centrala Stockholm, menar de. Men från miljöhåll hörs kritik.