Radar · Nyhet

Bottenbetyg för akutmottagningar

Patienterna ger låga betyg till Stockholms akutmottagningar.  Nu vill Socialdemokraterna omfördela resurser.

Stockholm kommer på plats 17 av 21 landsting när patienterna bedömer helhetsintrycket av akutmottagningarna i patientenkäten, rapporterar SVT Stockholm.

Socialdemokraterna i landstinget menar att pengar behöver omfördelas för att öppna vårdplatser som hållits stängda. På så sätt ska man förhindra att patienter blir kvar på akuten för att det inte finns plats på avdelningarna.

Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött menar att trycket på akuten kommer att minska i och med att närakuterna byggs ut.

Patienternas låga betyg förklarar hon med stockholmarnas krav.

–  Vår befolkning har högre förväntningar på vården än i andra delar av landet, säger Marie Ljungberg Schött till SVT Stockholm.