Radar – Nyheter

Barnafödande het potatis på Klimatriksdagen

Jordens framtid ska bli en het valfråga. Det är förhoppningen när Klimatriksdagen ska rösta fram de bästa av 255 förslag för hur klimatet ska räddas. I högen av motioner samsas nya tekniksatsningar med mer kontroversiella förslag som slopat flerbarnstillägg för att minska barnafödandet.