Boklådan

”Vi var båda fångar, om än i olika universum”