BAK – Största möjliga lycka till minsta möjliga antal