Klarna

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Betalning med autogiro

I vissa fall kan betalning med autogiro ske vilket innebär att angivet konto debiteras runt den sista vardagen varje månad och att prenumerationen löper tillsvidare. Blankett för kontouppgifter samt godkännande av villkoren, inklusive att Syre är berättigat att varje månad debitera avgiften, erhålls vid beställning av betalning med autogiro. Anmälan om autogiro kan även ske digitalt via din internetbank. Om inte autogiromedgivandet kommit Syre tillhanda inom två veckor från beställning erhåller du en faktura enligt standardvillkor.

Prenumerationstid

Alla prenumerationer är löpande fram till uppsägning om inte annat framgår vid tecknandet. Vi fakturabetalning skickar en ny avi när prenumerationstiden är på väg att gå ut och du väljer då om du vill betala den eller säga upp prenumerationen. Utebliven betalning är inte en giltig uppsägning. Ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen gäller för prenumerationer.

Utgivning

Syre kommer ut digitalt med sju utgivningar per vecka. Syre utkommer även med ett sammanfattande pappersmagasin en gång per vecka. Pappersmagasinet gör uppehåll under sommaren, normalt mitten juni till och med mitten augusti.

Adressändring

Tillfällig eller permanent adressändring är kostnadsfri inom Sverige. När du ändrar adress behöver vi din nya adress två veckor innan adressändringen ska ske. Tillfällig adressändring kan inte ske för kortare period än fyra veckor. Vid adressändring till utlandet, se utlandsprenumeration nedan.

Uppehåll

Om du vill göra uppehåll i prenumerationen vill vi veta det två veckor i förväg för att kunna garantera ett uppehåll vid önskat datum. Ett uppehåll kan vara som kortast fyra veckor och som längst ett år.

Stödprenumerationer

I stödprenumerationen ingår även våra övriga tidningar digitalt under samma period.

Leverans

Syres strävan är att tidningarna ska levereras utan störningar. Men någon absolut garanti kan vi inte ge. Vi ber dig som läsare att kontakta oss om du inte får tidningen, eller om du får den för sent eller till fel adress. Om du anmäler en störning i distributionen ersätter vi dig genom att förlänga prenumerationen med lika många veckor som tidningen har uteblivit. Vi behöver din reklamation inom en vecka från det att störningen inträffat

Utlandsprenumeration

Vid prenumeration till utlandet gäller stödpriserna (men utan extra tidning) för att täcka de extra portoavgifterna. Vid digitalprenumeration till utlandet tillkommer dock ingen extra portoavgift och du kan välja vilket prisalternativ du vill.

Vi reserverar oss för transporter och lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Kontakt med Syre

Förändringar i prenumerationen gör du enklast genom att kontakta vår prenumerations- och distributionsavdelning på telefon eller mail. Du behöver ha ditt abonnent- eller kundnummer, vilket du hittar på avin. Telefonnummer: 010-102 27 54. E-post: prenumeration@tidningensyre.se.

Syre följer GDPR

När du beställer en prenumeration lämnar du uppgifter om dig själv som vi sparar i vår databas. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att Mediehuset Grönt, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om din prenumeration. Detta gäller även dig som beställer en provprenumeration till dig själv eller någon annan.

Vi kan behöva kontakta dig om det till exempel är problem med distributionen till din adress. Dina personuppgifter används för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Mediehuset Grön Pres

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV