Vindelälven kan bli biosfär

Vindelälven – Juhtatdahka i Västerbotten arbetar för att Unesco ska utse regionen till ett biosfärområde 2019. Vindelälvsområdet hoppas på att en utmärkelse ska göra regionen mer attraktiv och bidra med goda exempel för en hållbar utveckling.