”Vi ser på världen som vi ser på oss själva”

Omställning Järna har arbetat med olika områden inom ramen för hållbarhet och livsstil, där inre omställning har varit ett centralt tema. Projektet görs i samarbete med i samarbete med Leader Södertälje landsbygd och har pågått i 18 månader. Emilia Rekestad är en av tre projektledare som på frilansbasis har organiserat aktiviteter, kurser och studiebesök.