Vi måste enas om att även naturen har rättigheter

Det är svårt att tänka sig en omställning till ett livsbejakande samhälle inom den människocentrerade världsbild som erbjuds som utgångspunkt, skriver Pella Larsdotter Thiel.