”Vi lever i oro och ovisshet över vad som ska hända”

LAKB vill provborra efter mineraler i området Ylipääsnjaska för att undersöka möjligheterna att starta en gruva. Något som enligt Girjas sameby skulle vara helt förödande för deras verksamhet och de naturvärden som finns i området. Men nu har LKAB dragit tillbaka sin ansökan hos Bergsstaten, vilket samerna inte informerats om.